Doküman No
DİOF.FR.0008
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY

ÖĞRETİM ELEMANI BİLGİ FORMU

ACADEMIC STAFF INFORMATION FORM

Adı Soyadı
Name-Surname

 

 

Unvanı
Title

 

T.C.Kimlik No
Identification Number

 

Doğum Yeri ve Tarihi
Place and Date of Birth

 

 

Cinsiyeti (Erkek/Kadın)  
Gender (Male/Female)

 

Uyruğu
Nationality

 

İletişim Bilgileri      
Contact Information

 

 

Kurumu
Home Institution

 

Kurumun Mevlana Kodu
Mevlana ID Code of the Institution

 

Fakülte/Enstitü

Faculty/Institute

 

Bölüm

Department

 

Öğretim Üyesi Hareketliliğine Daha Önce Katıldınız mı?
Have you ever participated in Mevlana Exchange Programme? 

 

 

 

Hareketliliğin Başlangıç-Bitiş Tarihi  
Date of the Mobility
from …/.../20..... to …/.../20....

 

Görevlendirme Kapsamında Alınan Yolluk ve Gündelikler
Travel and daily payments taken in the scope of assignment

  

Yapılan Toplam Ödeme  
Total payment

 

Gidilecek Yükseköğretim Kurumu
Host Institution

 

Gidilecek Yükseköğretim Kurumunun Mevlana Kodu
Mevlana ID Code of Host Institution

 

Ders Verilecek Alan
Field of teaching at the host institution

 

Haftalık Ders Saati
Weekly Course Hours

 

Verilecek Ders Düzeyi
Course Level

 

Dersin Adı
Name of the course

 

Dersin Kredisi
Credits of the Course

 

Dersin AKTS Kredisi
ECTS credits of the course (if selected)

 

Verilecek Eğitim Dili
Teaching language at host institution