Doküman No
DİOF.FR.0015
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

EKLE - SİL FORMU  

Öğrenim Protokolünde Yapılacak Değişiklikler

(Sadece gerekli ve ders programında değişiklikler söz konusu olduğunda kullanınız.)

 

EĞİTİM ÖGRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

GÜZ ve BAHAR DÖNEMİ

20/20

 

Öğrencinin Adı Soyadı

     

Öğrenci Numarası

     

TC Kimlik No

     

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/M.Y.O.

     

ABD/Bölümü/Programı

     

Kabul Eden Yükseköğretim Kurumu

     

 

 

Kabul Eden Yükseköğretim Kurumunda

Alınacak Dersler

Gönderen Yükseköğretim Kurumunda

Sayılacak Dersler

Öğrenim Protokolünden Silinecek Dersler

 

Kod

Dersin Adı

Kredi

Kod

Dersin Adı

Kredi

1

     

     

     

     

     

     

2

     

     

     

     

     

     

3

     

     

     

     

     

     

4

     

     

     

     

     

     

5

     

     

     

     

     

     

TOPLAM KREDİ

     

TOPLAM KREDİ

     

Öğrenim Protokolüne Eklenecek Dersler

 

Kod

Dersin Adı

Kredi

Kod

Dersin Adı

Kredi

1

     

     

     

     

     

     

2

     

     

     

     

     

     

3

     

     

     

     

     

     

4

     

     

     

     

     

     

5

     

     

     

     

     

     

TOPLAM KREDİ

     

TOPLAM KREDİ

     

 

Öğrencinin İmzası

Tarih:       /       /      

GÖNDEREN KURUM: Öngörülen ders programının/öğrenim protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz.

Bölüm Başkanı veya Koordinatörünün Adı-Soyadı

     

 

 

Tarih                                                                      İmza

      /       /      

Kurum Koordinatörünün Adı-Soyadı

     

 

 

Tarih                                                                      İmza

      /       /      

KABUL EDEN KURUM: Öngörülen ders programının/öğrenim protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz.

Bölüm Başkanı veya Koordinatörünün Adı-Soyadı

     

 

 

Tarih                                                                      İmza

      /       /      

Kurum Koordinatörünün Adı-Soyadı

     

 

 

Tarih                                                                      İmza

      /       /