Doküman No
DİOF.FR.0010
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

                 (RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY)

……/…… AKADEMİK YILI

(....../........ACADEMIC YEAR)

 

ÖĞRETİM ELEMANI

MEVLANA KATILIM BELGESİ

(ACADEMIC STAFF CERTIFICATE OF ATTENDANCE)

 

…………………… Üniversitesi, …………………… Fakültesi/ Enstitüsü, …………………… bölümü öğretim elemanı Sayın ……………………, …/…/………/…/…… tarihleri arasında üniversitemiz …………………… Fakültesi, …………………… Bölümünde, …………………… alanında, MEVLANA Değişim Programı kapsamında hazırlanan ve Öğretim Anlaşmasında planlanan faaliyeti gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

İlgiliye teşekkür eder, bu faaliyetin iki kurum arasında gerçekleştirilen işbirliğinin daha da yaygınlaştırılması ve derinleştirilmesine ciddi katkılar sağlayacağını belirtmek isterim.

Saygılarımla,                                                                                    

 

Mr/Mrs……….……………….……….., who is an academic staff of ……………………… Department at Faculty/Institute/College of ……………………. at ………………………………. University, has accomplished the activity prepared within the scope of MEVLANA Exchange Programme and planned in the Study Protocol at our University in the Faculty of .................., at the field of ........................ as a MEVLANA instructor in between the dates of ............... and ......................... .

            I would like to thank To Whom It May Concern and state that this activity will make a significant contribution to extend and support the cooperation held between two institutions.

            Sincerely Yours,

Kurum Koordinatörü Adı Soyadı Institutional Coordinator’s Name

 

Unvanı Title

 

İmza / Mühür

Signature/Stamp:

 

 

 

Tarih    Date