Doküman No
DİOF.FR.0012
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

 

ÖĞRETİM ELEMANI YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMESİ

 

 

Bundan böyle “kurum” olarak adlandırılacak taraf 

Gönderen Yükseköğretim Kurumun Adı

 

Açık Adresi

          

 

 

Kurum Yetkilisinin Adı Soyadı

 

Kurumdaki Görevi

 

 

 

 

ile bundan böyle “yararlanıcı” olarak anılacak diğer taraf

Öğretim Elemanının Adı Soyadı

 

Fakülte ve Bölüm

 

İletişim Bilgileri

 

Planlanan ders verme hareketliliği süresi (hafta)

 

Gidilecek Yükseköğretim Kurumu

 

Taraflar yukarıda gösterilen yükseköğretim kurumunda; yukarıda yazılı planlanan sürede ders verme hareketliliği faaliyeti gerçekleştirilmesi üzere anlaşmanın temel parçası olan aşağıdaki şartlar ve ekler üzerinde mutabakata varmıştır.

 

Ekler :

Ek I                 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

Ek II                ÖĞRETİM ELEMANI HAREKETLİLİK PROGRAMI

Ek III               MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

Ek IV               MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ESAS VE USULLER

Ek V                ÖĞRETİM ELEMANI KATILIM BELGESİ (Değişimden Sonra)

Ek VI               ÖĞRETİM ELEMANI NİHAİ RAPORU (Değişimden Sonra)

ŞARTLAR

 

MADDE 1 – MALİ DESTEĞİN AMACI

1.1     Kurum, yararlanıcı öğretim elemanına Mevlana Değişim Programı kapsamında yer alan öğretim elemanı ders verme hareketliliği faaliyetine katılımı için YÖK tarafından belirlenen miktarlarda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödeyebilir.

1.2     Yararlanıcı, sağlanan bu mali desteği ve kendi sorumluluğu altında ders verme hareketliliği faaliyetini Ek’de Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı’nda tanımlandığı şekliyle yerine getirmeyi taahhüt eder

1.3     Yararlanıcı, bu anlaşmada belirtilen şart ve hükümleri kabul ettiğini beyan eder.

1.4    Şartlarla ilgili her türlü değişiklik veya ek yazılı olarak yapılır.

 

MADDE 2 - SÜRE

2.1     Anlaşma, yükseköğretim kurumu tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

2.2     Öğretim elemanı ders verme hareketliliği faaliyeti en erken 1 Eylül tarihinde başlar; en geç 31 Ağustos tarihinde son bulur.

 

MADDE 3 – MALİ DESTEK

3.1     Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir. Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

 3.2    Nihai ödeme öğretim elemanının Mevlana Değişim Programı kapsamında yer alan öğretim elemanı ders verme hareketliliği faaliyeti amacıyla gittiği yükseköğretim kurumunda kaldığı süreye göre 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre hesap edilir. Yararlanıcı değişim faaliyetinin başlama ve bitiş tarihlerini gösteren bir belge (Katılım Belgesi) sunmakla yükümlüdür.

 

MADDE 4 – ÖDEME

4.1   Öğretim elemanının Mevlana Değişim Programı kapsamında yer alan öğretim elemanı ders verme hareketliliği faaliyeti kapsamında 6245 sayılı harcırah kanunları hükümlerine göre ödeme yapılırken, öğretim elemanına verilen Katılım Belgesinde yer alan gerçekleşme süresi dikkate alınır. Katılım Belgesindeki gerçekleşme süresinin belirlenmesinde değişimin başlangıç ve bitiş günleri de dikkate alınır.

 

          MADDE 5 – BANKA HESABI

         Ödemeler öğretim elemanının aşağıda belirtilen banka hesabına yapılır:

 

Banka adı  
Banka şubesi  
Hesap sahibinin adı  
Tam hesap numarası (Şube Kodu - Hesap Numarası)  

 

  İMZALAR

Yararlanıcı                                                                                Kurum 

……………..                                                                            ………………

İmza:                                                                                        İmza:

 

Yer: ………………….                                                              Yer: ………………….

 

Tarih: ……/……/……                                                              Tarih: ……/……/……