Doküman No
DİOF.FR.0017
Yayın Tarihi
14.10.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

 

                     20…./20…. AKADEMİK YILI ........... DÖNEMİ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

 

Adı Soyadı

:

     

foto

T.C. Kimlik No

:

     

Bölümü

:

     

Öğrenci No

:

     

 

 

Gönderen Kurum

Kabul Eden Kurum

Kurum Adı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

     

Adresi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Dış İlişkiler Ofisi, Zihni Derin Kampüsü, RİZE

     

Kurum Koordinatörü

Öğr. Üyesi Dr. Barbaros DİNÇER

     

Tel

0 464 223 61 26-1785

0      

Faks

0      

0      

E-Posta

barbaros.dincer@erdogan.edu.tr

                               @     

Bölüm Koordinatörü

     

     

Tel

0      

0      

Faks

0      

0      

E-Posta

                             @     

                             @     

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ (Başvuran öğrenci tarafından doldurulacaktır.)

Adı Soyadı

     

 

Adres :      

Doğum Tarihi

     /     /     

Cinsiyet

 

Uyruğu

     

Doğum Yeri

     

Telefon

     

E-Posta

                        @     

Devam Edilen Diploma Derecesi

 

Sınıfı

 

Ekteki not dökümümde öğrenciliğimin mevcut durumu hakkında ayrıntılı bilgiler görülebilir. Başvuru esnasında bilinmeyen hususlar daha sonra bildirilecektir.

DİL YETERLİLİĞİ

Öğrencisi olunan bölümde öğretim dili (Türkçeden başka bir dil ise):

Yabancı Dil

Zayıf

Orta

İyi

Mükemmel

1.     

2.     

 

Başvuru formundaki bütün bilgilerin doğruluğunu ve kendi bilgim doğrultusunda doldurulduğunu beyan ederim.

Adayın Farabi Değişim Programından yararlanmasında herhangi bir sakınca yoktur

Öğrencinin İmzası

 

 

 

 

Tarih:       /       /      

Bölüm Başkanı veya Koordinatörünün İmzası

 

 

 

Tarih:       /       /      

Kurum Koordinatörünün

İmzası

 

 

 

Tarih:       /       /