Döküman No
ÖİDB.FR. 0002
Yayın Tarihi
28.05.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

Toplantı Tarihi

          

Toplantı Sayısı

        

Toplantının Yapıldığı Yer

         

 

 

Madde No

Gündem

          

         

          

       

       

          

        

           

 

 

 

Madde No

Karar

        

          

         

         

       

         

         

            

 

T.C.

 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü

………………. Tarihli ve ………… Sayılı İmza Tutanağı

 

Adı Soyadı

Görev Yeri

Koordinatörlük Görevi

İmza