Döküman No
RTEÜ.FR.0036
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

      T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

Öğrenci kimlik kartımı ………………………… tarihinde kaybettim. Yeni öğrenci kimliğimin düzenlenmesi için gereğini arz ederim.

 

 

       …../…../20…..

                

 

                                                                                     İmza              

 

Adı-Soyadı

             

Bölümü

                 

Öğrenci No

               

Adresi

                

Cep Tel.

                 

e-posta

              

 

Ekler
1- ………………………………………….

2- …………………………………………..