Döküman No
RTEÜ.FR.0025
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

20……. – 20….. Eğitim - Öğretim Yılında ……………………….. tarihinde yapılacak olan Yabancı Dil Muafiyet Sınavına katılmak istiyorum.

 

Gereğini saygıyla arz ederim.

…../…../20…..

                

 

                                                                                     İmza              

 

Adı-Soyadı

             

Bölümü

                     

Öğrenci No

              

Adresi

                

Cep Tel.

                    

e-posta