Döküman No
RTEÜ.FR.0030
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

  1. KİŞİSEL BİLGİLER

  1. Kimlik Bilgileri

T.C.  Kimlik No

                          

Uyruğu

                          

Adı-Soyadı

                       

Doğum Yeri ve Tarihi

                        

Cinsiyeti                       Kız                Erkek

  1. İletişim Bilgileri

Yazışma Adresi

                                    

Telefon (ev)

                        

Telefon (iş)

                       

Faks

                           

GSM

                                   

e-posta

                                       

  1.  ADAYIN KAYITLI OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA AİT BİLGİLER

 Üniversite  

                                    

ÖSYM Yerleştirme Yılı

                                 

Fakülte/YO/MYO

                        

Bölüm/Program

                            

Öğretim Türü

Birinci Öğretim                   İkinci  Öğretim

ÖSYM Puanı

                        

Puan Türü

                    

  1. ADAYIN ÜNİVERSİTEMİZDE YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİ BÖLÜMLER/PROGRAMLAR

Fakülte/YO/MYO

                        

Bölüm/Program

                     

Öğretim Türü

Birinci Öğretim                  İkinci  Öğretim 

Sınıfı

                                

Yarıyılı

                 

 

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde, kaydım yapılmış olsa dahi iptal edileceğini ve Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilecek belgelerde bir problem olması halinde bir hak iddiasında bulunmayacağımı ve hakkımda yasal işlemlerinin yürütüleceğini bildiğimi kabul ederim.

"Yukarıda beyan ettiğiniz bilgilerin gerçeğe aykırı olması halinde hakkınızda Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacaktır"

            Tarih : ....../...../...............                                                                           İmza:

 

    EKLER   (Başvuru formuna eklenecektir)                                                                          

Kontrol**

1

Not Döküm Belgesi (Transkript) : Öğrencinin almış olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge (Aslı)

             

2

ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı

                

3

Öğrenci Belgesi (Aslı)

               

4

Ders içerikleri (Onaylı)

                       

5

Disiplin ceza durum belgesi (Aslı)

          

6

Akademik ortalamaya göre sınıfında %10’a girildiğine ilişkin belge (varsa)

             

NOT : -Belgelerin onaylanmış şekli kesinlikle ıslak imzalı ve mühürlü olacaktır.

          -Koşulları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.