Doküman No
RTEÜ.FR.0030
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
16.07.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1.KİŞİSEL BİLGİLER

T.C.  Kimlik No

        

Uyruğu

         

Adı-Soyadı

       

Doğum Yeri ve Tarihi

      

Cinsiyeti

Kadın     Erkek

Mezun Olduğu Lise

     

Mezuniyet Yılı

        

Alanı

       

Yazışma Adresi

         

Telefon (ev/iş)

    

GSM

         

e-posta

     

2. ADAYIN KAYITLI OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA AİT BİLGİLER

Üniversite

          

ÖSYM Yerleştirme Yılı

        

Fakülte/Y.O./MYO

         

Bölüm-Program

          

Öğretim Türü

Birinci öğretim             İkinci öğretim

Sınıfı

           

3. ADAYIN ÜNİVERSİTEMİZDE YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİ EĞİTİM YILI/BÖLÜM/PROGRAM*

Eğitim Yılı

………………/………………… Eğitim Öğretim Yılı ……………….. Yarıyılı

Fakülte/Y.O./M.Y.O

       

Bölüm/Program

         

Öğretim Türü

Birinci öğretim                 İkinci öğretim

 

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde, kaydım yapılmış olsa dahi iptal edileceğini ve Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilecek belgelerde bir problem olması halinde bir hak iddiasında bulunmayacağımı ve hakkımda yasal işlemlerinin yürütüleceğini bildiğimi kabul ederim.

Tarih : ....../...../...............                                                                                                                 İmza

    EKLER   (Başvuru formuna eklenecektir)                                                                         

Kontrol**

1

  • ÖSYS/YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi  (Farklı programa başvuracak adaylar için  ÖSYM yerleştirme yılına ait  puan türleri ve puanları gösteren sonuç belgesi gerekmektedir.)

  • DGS ile yerleşen öğrenciler için DGS Sonuç Belgesi

2

Kayıtlı olduğu Üniversiteye ait yeni alınmış öğrenci belgesi

3

Not Durum Belgesi(Transkript- Hazırlık sınıfı  hariç)

4

Ders içerikleri (Hazırlık sınıfı  hariç) (Onaylı)

5

Disiplin cezası durum belgesi

6

Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara başvuranlardan, hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi olmayanlar Yabancı Dil Yeterlilik  sınavına gireceklerdir. Başarısız olanlar hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.

7

Gemi Adamı Olur Belgesi (Turgut Kıran Denizcilik Fakültesine başvuracak adaylar)

Not :     * Birden fazla bölüme yatay geçiş için başvuracak adayların tercih sayısı kadar başvuru formu ve eklerini ayrı ayrı hazırlayarak ilgili akademik birime göndermeleri gerekmektedir.

            ** Bu kısım ilgili akademik birim tarafından doldurulacaktır.