Döküman No
RTEÜ.FR.0030
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

  1. KİŞİSEL BİLGİLER
  1. Kimlik Bilgileri

T.C.  Kimlik No

 

Uyruğu

 

Adı-Soyadı

 

Doğum Yeri ve Tarihi

 

Cinsiyeti       Kız                 Erkek

  1. İletişim Bilgileri

Yazışma Adresi

 

Telefon (ev)

 

Telefon (iş)

 

Faks

 

GSM

 

e-posta

 

  1.  ADAYIN KAYITLI OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA AİT BİLGİLER

 Üniversite  

 

ÖSYM Yerleştirme Yılı

 

Fakülte/YO/MYO

 

Bölüm/Program

 

Öğretim Türü

Birinci Öğretim                     İkinci  Öğretim

ÖSYM Puanı

 

Puan Türü

 

  1. ADAYIN ÜNİVERSİTEMİZDE YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİ BÖLÜMLER/PROGRAMLAR

Fakülte/YO/MYO

 

Bölüm/Program

 

Öğretim Türü

Birinci Öğretim                     İkinci  Öğretim

Sınıfı

 

Yarıyılı

 

                           

 

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde, kaydım yapılmış olsa dahi iptal edileceğini ve Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilecek belgelerde bir problem olması halinde bir hak iddiasında bulunmayacağımı ve hakkımda yasal işlemlerinin yürütüleceğini bildiğimi kabul ederim.

"Yukarıda beyan ettiğiniz bilgilerin gerçeğe aykırı olması halinde hakkınızda Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacaktır"

 

                 Tarih : ....../...../...............                                                                           İmza:

 

    EKLER   (Başvuru formuna eklenecektir)                                                                          

Kontrol**

1

Not Döküm Belgesi (Transkript) : Öğrencinin almış olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge (Aslı)

 

2

ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgesinin internet çıktısı

 

3

Öğrenci Belgesi (Aslı)

 

4

Ders içerikleri (Onaylı)

 

5

Disiplin ceza durum belgesi (Aslı)

 

6

Akademik ortalamaya göre sınıfında %10’a girildiğine ilişkin belge (varsa)

 

NOT : -Belgelerin onaylanmış şekli kesinlikle ıslak imzalı ve mühürlü olacaktır.

          -Koşulları sağlamayanların veya eksik belge ile başvuranların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.