Doküman No
RTEÜ.FR.0040
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
10.07.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

….…………………………………………………… Dekanlığı/Müdürlüğü

…….…………………………………………………… Bölüm Başkanlığına

 

  Aşağıda belirtmiş olduğum dersin sınav sonucunda maddi hata bulunup bulunmadığının tespiti için sınav kağıdımın yeniden incelenmesini arz ederim.

..../..../.......                

    Öğrencinin İmzası      

 

Adı-Soyadı

          

Programı

          

Öğrenci No

          

Adresi

          

Cep Tel.

          

e-posta

          

 

İncelenmesi İstenen

Dersin Alındığı   Eğitim-Öğretim Yılı

          

Dersin Alındığı Dönem

          

Dersin Kodu

          

Dersin Adı

          

Sınav Türü

 Ara sınav   Yarıyıl sonu  Bütünleme   Tek ders sınavı

 Diğer sınav adı ………………………………………………………..

Sınav Tarihi

          

Dersin Sorumlusu

          

Sınav Notu