Döküman No
RTEÜ.FR.0040
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

     T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığı/Müdürlüğü

…………………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

 

  Aşağıda belirtmiş olduğum dersin ara sınav /yarıyıl sonu / bütünleme sınavı sonucunda maddi hata bulunup bulunmadığının tespiti için sınav kağıdımın yeniden incelenmesini saygılarımla arz ederim.

…../…../20…..

  

 

                                                                                     İmza             

 

Adı-Soyadı

 

Bölümü

 

Öğrenci No

 

Adresi

 

Cep Tel.

 

e-posta

 

 

İncelenmesi İstenen

Dersin Kodu

 

Dersin Adı

 

Sınav Tarihi

 

Dersin Sorumlusu

 

Notu