Döküman No
RTEÜ.FR.0040
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

   T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığı/Müdürlüğü

…………………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

  Aşağıda belirtmiş olduğum dersin ara sınav /yarıyıl sonu / bütünleme sınavı sonucunda maddi hata bulunup bulunmadığının tespiti için sınav kağıdımın yeniden incelenmesini saygılarımla arz ederim.

…../…../20…..

  

                                                                                     İmza             

 

Adı-Soyadı

                 

Bölümü

                 

Öğrenci No

                    

Adresi

                  

Cep Tel.

                                   

e-posta

                     

 

İncelenmesi İstenen

Dersin Kodu

                                   

Dersin Adı

                             

Sınav Tarihi

                 

Dersin Sorumlusu

                 

Notu