Döküman No
RTEÜ.FR.0061
Yayın Tarihi
02.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

Adı Soyadı

 

Öğrenci /T.C. Kimlik No

                                                          /

Fakültesi/Yüksekokulu

 

Programı

 

Sınıfı (Bitirdiği)

 

Okuduğu Dönem Sayısı (Hazırlık Hariç)

 

Yerleştirildiği Yıldaki ÖSYS Puan Türü ve Puanı

 

Genel Akademik Not Ortalaması (GANO)

 

 

 

 

 

Cep telefonu

 

e-posta

 

           

   BİRİM/PROGRAM TERCİHLERİ ve PROGRAM TÜRÜ

Sıra

Başvurulan Birim ve Programın Adı

Çift Anadal

Yandal

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

1-Tercih edilen  programdan hangisinde  çift anadal veya yandal yapılmak isteniyorsa çift anadal/yandal seçenekleri “x” ile işaretlenmelidir.

2-Birden fazla bölüme başvuracak olan adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde, tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılabilir.

Formla ilgili bütün alanlar bilgim dahilinde doldurulmuştur.

 

Başvuru Tarihi: .......... /........ /..............                              Öğrencinin İmzası:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bu bölüm üniversite yetkili birimlerince kullanılacaktır.

Başvuruyu alan görevli

 

İmzası

 

Bölüm Görüşü

 

Başvuru koşullarına uygundur                              Uygun değildir              

Açıklama (varsa)