Doküman No
RTEÜ.FR.0061
Yayın Tarihi
02.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

    ÖĞRENCİNİN 

 

Adı – Soyadı

      

T.C Kimlik No

      

Fakültesi/Yüksekokulu

      

Programı

      

Sınıfı( Bitirdiği)

      

Okuduğu Dönem Sayısı( Hazırlık Hariç)

      

Yerleştirildiği Yıldaki ÖSYS Puan Türü ve Puanı

      

Genel Akademik Not Ortalaması ( GANO)

      

Cep Telefonu

      

E - Posta

      

   BİRİM/PROGRAM TERCİHLERİ ve PROGRAM TÜRÜ

Sıra No

Başvurulan Birim ve Program Adı

Çift Anadal

Yandal

1.

      

      

      

2.

      

      

      

3.

      

      

      

4.

      

      

      

5.

      

      

      

 

1-Tercih edilen  programdan hangisinde  çift anadal veya yandal yapılmak isteniyorsa çift anadal/yandal seçenekleri “x” ile işaretlenmelidir.

2-Birden fazla bölüme başvuracak olan adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde, tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılabilir.

Formla ilgili bütün alanlar bilgim dahilinde doldurulmuştur.

 

Başvuru Tarihi: .......... /........ /..............                              Öğrencinin İmzası:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bu bölüm üniversite yetkili birimlerince kullanılacaktır.

Başvuruyu Alan Görevli

      

İmzası

 

Bölüm Görüşü

Başvuru koşullarına uygundur                uygun değildir 

Açıklama ( varsa)