Döküman No
RTEÜ.FR.0061
Yayın Tarihi
02.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

    ÖĞRENCİNİN 

Adı Soyadı

              

Öğrenci /T.C. Kimlik No

                                                                        /

Fakültesi/Yüksekokulu

          

Programı

           

Sınıfı (Bitirdiği)

             

Okuduğu Dönem Sayısı (Hazırlık Hariç)

             

Yerleştirildiği Yıldaki ÖSYS Puan Türü ve Puanı

              

Genel Akademik Not Ortalaması (GANO)

         

 

 

 

 

Cep telefonu

        

e-posta

        

 

 

 

 

 

 

   BİRİM/PROGRAM TERCİHLERİ ve PROGRAM TÜRÜ

Sıra

Başvurulan Birim ve Programın Adı

Çift Anadal

Yandal

1.

             

 

   

2.

        

     

  

3.

           

    

    

4.

        

        

         

5.

             

         

    

1-Tercih edilen  programdan hangisinde  çift anadal veya yandal yapılmak isteniyorsa çift anadal/yandal seçenekleri “x” ile işaretlenmelidir.

2-Birden fazla bölüme başvuracak olan adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde, tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılabilir.

Formla ilgili bütün alanlar bilgim dahilinde doldurulmuştur.

 

Başvuru Tarihi: .......... /........ /..............                              Öğrencinin İmzası:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bu bölüm üniversite yetkili birimlerince kullanılacaktır.

Başvuruyu alan görevli

         

İmzası

 

Bölüm Görüşü

Başvuru koşullarına uygundur                              Uygun değildir              

Açıklama (varsa)