Doküman No
ÖİDB.FR. 0004
Yayın Tarihi
31.08.2020
Revizyon Tarihi
03.08.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

 

Üniversitenizin aşağıda belirttiğim programına Uluslararası Öğrenci Kontenjanından yararlanarak kayıt yaptırmış bulunmaktayım./ I have registered for your university's program mentioned below by benefiting from the International Student contingent.

 

Kayıt için gerekli olan evraklardan eksik olanları belirttiğim tarihe kadar getireceğimi,  kesin kayıtta teslim ettiğim tüm evraklardaki bilgilerin doğruluğunu teyit eder, yapılacak herhangi bir inceleme sonucunda aksine tespit yapılması durumunda kaydımın silinmesi için gereğini arz ederim./ I guarantee that I will bring the missing documents needed for the registration by the date I mentioned and all the information on the papers I delivered on the final registration are accurate. I respectfully submit the deletion of my registration if the opposite is understood at the end of an investigation.

    Tarih/Date                            : .../.../.....

    Ad Soyad/Name- Surname :      

   İmza/Signature                     :

(Lütfen tüm alanları doldurunuz/Please fill in all fields.)

Uyruğu/ Nationality

         

Adı – Soyadı/ Name - Surname

         

Fakülte/YO/MYO/Faculty/High School/Vocational School

         

Bölümü / Programı/Department

         

Cep Telefon Numarası/Mobile Phone Number

         

E-Posta Adresi/Email Address

         

Evrakları Son Teslim Tarihi /Deadline for Document Submission

         

 

Kayıt İçin Gerekli Evraklar - Necessary Documents for Registration

Aslı

Tercümesi

 

Lise Diploması aslı ve noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi / The Original version of High School Diploma and Its certified Translation by a public notary or Turkish Foreign Representatives

Diploma Denklik Belgesi/ Certificate of Diploma Equivalency

Not Durum Belgesi aslı ve noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi / The Original version of Transcript of Records and Its certified Translation by a public notary or Turkish Foreign Representatives

Pasaport Fotokopisi/ Photocopy of the Passport

Sınav sonuç belgesinin aslı ve noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi/ Original exam result certificate and Its certified Translation by a public notary or Turkish Foreign Representatives

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği  / Photocopy of Identity Card or Birth Certificate

İkamet İzin Belgesi / Document of Residence Permit

Türkçe Yeterlilik Belgesi / Certificate of Turkish Language Proficiency

Yurda Giriş-Çıkış Belgesi/ Entry-Exit Document to the country

Geçim Güvencesi belgesi/ Document for the Guarantee of Livelihood

Diğer Belgeler/Other Documents

 

Kontrol Eden - Controller

   Tarih                :..../..../.....

Ad Soyad        :            

İmza                :