Döküman No
ÖİDB.FR. 0004
Yayın Tarihi
31.08.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

 

 

Üniversitenizin aşağıda belirttiğim programına Uluslararası Öğrenci Kontenjanından yararlanarak kayıt yaptırmış bulunmaktayım.

Kesin kayıtta teslim ettiğim tüm evraklardaki bilgilerin doğruluğunu teyit eder, yapılacak herhangi bir inceleme sonucunda aksine tespit yapılması durumunda kaydımın silinmesini veya öğrencilik haklarımdan vazgeçtiğimi beyan ederim.

 

 

                …../…../……..…..

                

                                                                                           

                                                                                                   İmza    

        

Adı-Soyadı

  

Fakülte/  Yüksekokul/ MYO

  

Programı

  

Kayıt Yılı

  

Pasaport No

  

Adresi

  

Cep Tel.

  

e-posta