Döküman No
RTEÜ.FR.0024
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

Başka bir Üniversiteye yatay geçiş müracaatı yapacağımdan dolayı aşağıda belirtmiş olduğum belgelerin tarafıma verilmesi için,

 

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                …../…../20…..

                

 

                                                                                                   İmza             

Adı-Soyadı

                                

Bölümü

                              

Öğrenci No

                              

Adresi

                            

Cep Tel.

                                

e-posta

                            

 

Belgeler

1) Transkript (Not Dökümü)

2) ÖSYM Sonuç belgesi (Internet çıktısı)

3) Disiplin – ceza durum belgesi

4) ………………………………………………………..

5) ………………………………………………………...

6) ………………………………………………………...