Doküman No
RTEÜ.FR.0024
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

Başka bir Üniversiteye yatay geçiş müracaatı yapacağımdan dolayı aşağıda belirtmiş olduğum belgelerin tarafıma verilmesi için,

 

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                …../…../20…..

                

 

                                                                                                   İmza             

Adı – Soyadı

                                        

Bölümü

                                        

Öğrenci No

                                        

Adresi

                                        

Cep Tel.

                                        

E - Posta

                                        

 

Belgeler

1) Transkript (Not Dökümü)

2) ÖSYM Sonuç belgesi (Internet çıktısı)

3) Disiplin – ceza durum belgesi

4) ………………………………………………………..

5) ………………………………………………………...

6) ………………………………………………………...