Döküman No
RTEÜ.FR.0024
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığı/Müdürlüğü

…………………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

 

Başka bir Üniversiteye yatay geçiş müracaatı yapacağımdan dolayı aşağıda belirtmiş olduğum belgelerin tarafıma verilmesi için,

 

Gereğini saygılarımla arz ederim.

                …../…../20…..

                

 

                                                                                                   İmza             

Adı-Soyadı

 

Bölümü

 

Öğrenci No

 

Adresi

 

Cep Tel.

 

e-posta

 

 

Belgeler

1) Transkript (Not Dökümü)

2) ÖSYM Sonuç belgesi (Internet çıktısı)

3) Disiplin – ceza durum belgesi

4) ………………………………………………………..

5) ………………………………………………………...

6) ………………………………………………………...