Döküman No
RTEÜ.FR.0037
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

…………………………………………..………………………. Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

ÖĞRENCİNİN

(Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İade Formu)

Adı-Soyadı

                                              

Birimi

                 

Program

                  

Öğrenci No

                    

TC Kimlik No

                     

Banka Adı

                 

Hesap No (Iban)

                 

Cep Tel.

                          

e-posta

                            

Adres

                                       

………………-………..…… Eğitim Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılı için sehven fazladan ödemiş olduğum katkı payı/öğrenim ücreti miktarı olan ……………………………… TL’nın yukarıda belirttiğim banka hesabıma iadesini arz ederim.  …../…../20…..  

                                                                                                                                   İmza    

Ekler :

1. Banka Dekontu

2. Diğer (Durumuna göre eklenecek belgeler)

 

NOT: Banka hesap numarası olarak T.C. Kimlik numaranıza ait IBAN vermeyenlerin iade işlemleri yapılamamaktadır.

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının Harçlar Birimi Tarafından Doldurulacaktır

İade Edilecek Tutar

İncelemeyi Yapan Görevli Memur

Rakamla : ……………………….….

UYGUNDUR

 Yazıyla   : …………………………

……/……/………

 Açıklama

                     

OLUR

.…./……./……..