Doküman No
RTEÜ.FR.0037
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
08.12.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

Adı-Soyadı

   

Birimi

   

Programı

   

Öğrenci No

   

TC Kimlik No

   

İADE YAPILACAK KİŞİ VE HESABA AİT BİLGİLER

ADI SOYADI

   

TC Kimlik No

   

Banka Adı

   

Hesap No (Iban)

  • TR   

Cep Tel.

   

e-posta

   

Adres

   

* Öğrenci adına ödemeyi yapan kişi hesabına iade yapılabilir

 

……………-………..…… Eğitim Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılı için sehven fazladan ödemiş olduğum katkı payı/öğrenim ücreti miktarı olan ……………………………… TL’nın yukarıda belirttiğim banka hesabına iadesini arz ederim.  …../…../20……..

 

        

                                                                                                                    Öğrenci  İmza      ……………….

Ekler :

1. Banka Dekontu

2. Diğer (Durumuna göre eklenecek belgeler)

 

NOT: Banka hesap numarası olarak T.C. Kimlik numaranıza ait IBAN vermeyenlerin iade işlemleri yapılamamaktadır.

 

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının Harçlar Birimi Tarafından Doldurulacaktır

İade Edilecek Tutar

İncelemeyi Yapan Görevli Memur

Rakamla : ……………………….….

UYGUNDUR

 Yazıyla   : …………………………

……/……/………

 Açıklama

    

OLUR

.…./……./……..