Döküman No
RTEÜ.FR.0037
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

                                                                     

                                                                                                                             T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

 

…………………………………………..………………………. Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

ÖĞRENCİNİN

(Katkı Payı/Öğrenim Ücreti İade Formu)

 

Adı-Soyadı

 

Birimi

 

Program

 

Öğrenci No

 

TC Kimlik No

 

Banka Adı

 

Hesap No (Iban)

 

Cep Tel.

 

e-posta

 

Adres

 

 

………………-………..…… Eğitim Öğretim Yılı Güz/Bahar Yarıyılı için sehven fazladan ödemiş olduğum katkı payı/öğrenim ücreti miktarı olan ……………………………… TL’nın yukarıda belirttiğim banka hesabıma iadesini arz ederim.  …../…../20…..

 

       

                                                                                                                                   İmza    

Ekler :

1. Banka Dekontu

2. Diğer (Durumuna göre eklenecek belgeler)

 

NOT: Banka hesap numarası olarak T.C. Kimlik numaranıza ait IBAN vermeyenlerin iade işlemleri yapılamamaktadır.

 

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının Harçlar Birimi Tarafından Doldurulacaktır

İade Edilecek Tutar

İncelemeyi Yapan Görevli Memur

Rakamla : ……………………….….

UYGUNDUR

 Yazıyla   : …………………………

……/……/………

 Açıklama

 

OLUR

.…./……./……..