Doküman No
RTEÜ.FR.0018
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

    T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

………………………………………………………….. işlemlerinde kullanmak üzere aşağıda belirtmiş olduğum belge/belgelerin düzenlenerek tarafıma gönderilmesi için,

Gereğini saygıyla arz ederim.         …../…../20…..

Öğrenci İmza                    

ÖĞRENCİ KİMLİK BİLGİLERİ

Adı - Soyadı

                                       

Öğrenci No

                                       

Bölümü

                                       

Fax Numarası

                                       

Cep Telefonu

                                       

E - Posta Adresi

                                       

Adresi

                                       

 

İstenen Belge/Belgeler

Belgenin Gönderim Şekli

Fax

Mail

Posta

Öğrenci Belgesi

Not Durum Belgesi ( Transkript)

Askerlik Durum Belgesi

Disiplin Ceza Durum Belgesi

Diğer(…………………………………..)

Diğer(…………………………………..)

 

*Yukarıdaki iletişim bilgilerinden evrak (fax,mail,posta) hangi gönderim şekliyle isteniliyorsa o işaretlenecektir.