Döküman No
RTEÜ.FR.0018
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

    T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

 

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

………………………………………………………….. işlemlerinde kullanmak üzere aşağıda belirtmiş olduğum belge/belgelerin düzenlenerek tarafıma gönderilmesi için,

 

Gereğini saygıyla arz ederim.  

 

                  

                            …../…../20…..

                

                                                                                                                                   İmza              

 

                                             ÖĞRENCİ KİMLİK BİLGİLERİ

Adı-Soyadı

 

Öğrenci No

 

Bölümü

 

Fax numarası

 

Cep telefonu

 

E-posta Adresi

 

 

Adresi

 

 

 

 

İstenen belge/Belgeler

Belgenin Gönderim Şekli

Fax

Mail

Posta

Öğrenci Belgesi

(…...)

(…...)

(…...)

Not Durum Belgesi (Transkript)

(…...)

(…...)

(…...)

Askerlik Durum Belgesi

(…...)

(…...)

(…...)

Disiplin Ceza Durum Belgesi

(…...)

(…...)

(…...)

Diğer (……………………………..……………………)

(…...)

(…...)

(…...)

Diğer (……………………………..……………………)

(…...)

(…...)

(…...)

*Yukarıdaki iletişim bilgilerinden evrak (fax,mail,posta) hangi gönderim şekliyle isteniliyorsa o işaretlenecektir.