Doküman No
RTEÜ.FR.0035
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
02.11.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1. MEZUN TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (form doldurulduktan ve gerekli belgeler eklendikten  sonra Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.)

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden almış olduğum aşağıda belirttiği belgemi  kaybettim. Aşağıdaki açıklamaları okudum, bilgi edindim. Belgemin yeniden düzenlenmesi  için gereğini arz ederim.

 

Öğrencinin

Adı Soyadı

          

Öğrenci /TC Kimlik Numarası

          

Enstitü/ Fakülte/Yüksekokul/MYO

          

Bölüm/ Program

          

Cep Telefonu

          

E-posta

          

Açıklama

 (varsa belirtilmek istenen)

          

Düzenlenmesi talep edilen belge

DiplomaDiploma Eki (  ) Geçici Mezuniyet Belgesi (   )

                                                                

Tarih:…../……./………..   

 

İmza 

 

 

Başvuru formuna eklenecek belgeler:

1-Nüfus Cüzdanı (TC uyruklular için) / Pasaport (Yabancı Uyruklular için) fotokopisi

2- Yerel veya Ulusal yayın yapan bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı veya emniyet birimlerince düzenlenmiş olan kayıp/çalıntı tutanağı

 

AÇIKLAMALAR

-İkinci nüsha diploma üzerinde İKİNCİ NÜSHA ibaresi yer alır.

-İkinci nüsha diploma aslına uygun olarak hazırlanır. Mezuniyet tarihindeki Ad Soyad, Bölüm Adı, vb. bilgiler belirtilir.

-İkinci nüsha düzenlenen belge sahibine veya vekalet vereceği kişiye verilir.  

-İkinci nüshanın kaybında, aynı işlemler geçerlidir.

-Sağlık alanında herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların ikinci nüshaları tescil işlemleri için Sağlık Bakanlığı’nın yetki verdiği makamlara gönderilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Öğrenci dosyası bilgileri ve mezun kütüğü bilgileri kontrol edildi, belge hazırlandı ve öğrenciye/öğrencinin temsilcisine teslim edildi

                      Adı Soyadı                                                          Tarih                              İmza

…………………………………………………….     …………………………      

 

 

3. İKİNCİ NÜSHA DİPLOMAYI ALAN KİŞİ 

İkinci nüsha diploma teslim alındı.

                     Adı Soyadı                                                          Tarih                              İmza

 

…………………………………………………….     …………………………