Döküman No
RTEÜ.FR.0035
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1. MEZUN TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR (form doldurulduktan ve gerekli belgeler eklendikten  sonra Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.)

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nden almış olduğum diplomamı kaybettim. Aşağıdaki açıklamaları okudum, bilgi edindim. İkinci nüsha diplomamın hazırlanması için gereğini arz ederim.

 

Adı Soyadı

Enstitü/ Fakülte/Yüksekokul/MYO

           

          

Öğrenci /TC Kimlik Numarası

Bölüm/ Program

                  

              

İş Telefonu

Mezuniyet tarihi

              

               

Cep Telefonu

Açıklama (varsa belirtilmek istenen)

          

             

E-posta

             

Tarih          

İmza  

 

Başvuru formuna eklenecek belgeler:

1-Nüfus Cüzdanı (TC uyruklular için) / Pasaport (Yabancı Uyruklular için) fotokopisi

2-Yerel veya Ulusal yayın yapan bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı

 

AÇIKLAMALAR

-İkinci nüsha diploma üzerinde İKİNCİ NÜSHA ibaresi yer alır.

-İkinci nüsha diploma aslına uygun olarak hazırlanır. Mezuniyet tarihindeki Ad Soyad, Bölüm Adı, vb. bilgiler belirtilir.

-İkinci nüsha diploma diploma sahibinin kendisine veya vekalet vereceği kişiye verilir.  

-İkinci nüshanın kaybında, diploma kaybının hazırlanmasındaki işlemler geçerlidir.

-Sağlık alanında herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların ikinci nüshaları tescil işlemleri için Sağlık Bakanlığı’nın yetki verdiği makamlara gönderilir.

 

 

2. ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Öğrenci dosyası bilgileri ve mezun kütüğü bilgileri kontrol edildi, ikinci nüsha diploma hazırlandı ve öğrenciye/öğrencinin temsilcisine teslim edildi.

           Adı Soyadı                                                          Tarih                              İmza

 

…………………………………………………….     …………………………   …………………….       

 

 

3. İKİNCİ NÜSHA DİPLOMAYI ALAN KİŞİ 

İkinci nüsha diploma teslim alındı.

             Adı Soyadı                                                          Tarih                              İmza

 

…………………………………………………….     …………………………   …………………….