Döküman No
RTEÜ.FR.0034
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

Ekli belgede belirttiğim mazeretimden dolayı kaydımın dondurulması için, gereken iznin verilmesini saygılarımla arz ederim.

                …../…../20…..

                 

 

                                                                                                   İmza             

Adı-Soyadı

               

Bölümü

               

Öğrenci No

                  

Adresi

                  

Cep Tel.

                     

e-posta

                    

 

Ekler :

1- ……………………………………………………… (…… sh)

 

 

                     Kayıt Dondurma Nedeni                     Kayıt Dondurulacak Öğretim Yılı                                 Yarıyıl/Yıl

Sağlık nedeni ile

20….   -  20….. Öğretim Yılı

(     ) Güz – (    ) Bahar Yarıyılı

Ekonomik nedenler

20….   -  20….. Öğretim Yılı

(     ) Güz – (    ) Bahar Yarıyılı

Diğer nedenler*

20….   -  20….. Öğretim Yılı

(     ) Güz – (    ) Bahar Yarıyılı

(*) ……………………………………………………………………………………………………....

      ………………………………………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………………....