Döküman No
RTEÜ.FR.0034
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

Ekli belgede belirttiğim mazeretimden dolayı kaydımın dondurulması için, gereken iznin verilmesini saygılarımla arz ederim.

                …../…../20…..

                 

 

                                                                                                   İmza             

Adı-Soyadı

 

Bölümü

 

Öğrenci No

 

Adresi

 

Cep Tel.

 

e-posta

 

 

 

Ekler :

1- ……………………………………………………… (…… sh)

 

 

Kayıt Dondurma Nedeni        Kayıt Dondurulacak Öğretim Yılı            Yarıyıl/Yıl

(    )

Sağlık nedeni ile

20….   -  20….. Öğretim Yılı

(     ) Güz – (    ) Bahar Yarıyılı

(    )

Ekonomik nedenler

20….   -  20….. Öğretim Yılı

(     ) Güz – (    ) Bahar Yarıyılı

(    )

Diğer nedenler*

20….   -  20….. Öğretim Yılı

(     ) Güz – (    ) Bahar Yarıyılı

 

(*) ……………………………………………………………………………………………………....

      ………………………………………………………………………………………………………

      ………………………………………………………………………………………………………