Doküman No
RTEÜ.FR.0034
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

Ekli belgede belirttiğim mazeretimden dolayı kaydımın dondurulması için, gereken iznin verilmesini saygılarımla arz ederim.        

        …../…../20…..

                                                                                                   İmza             

Adı – Soyadı

                                         

Bölümü

                                     

Öğrenci No

                                     

Adresi

                                     

Cep Tel.

                                     

E - Posta

                                     

 

Ekler :

1- ……………………………………………………… (…… sh)

 

Sağlık Nedeni İle

20…. – 20…. Öğretim Yılı

( )Güz – ( ) Bahar Yarıyılı

Ekonomik Nedenler

20…. – 20…. Öğretim Yılı

( ) Güz – ( ) Bahar Yarıyılı

Diğer Nedenler

20…. – 20…. Öğretim Yılı

( ) Güz – ( ) Bahar Yarıyılı

 

                     Kayıt Dondurma Nedeni                     Kayıt Dondurulacak Öğretim Yılı                                 Yarıyıl/Yıl

(*) ……………………………………………………………………………………………………....

      ………………………………………………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………………....