Döküman No
RTEÜ.FR.0026
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

20…./20…. Eğitim-Öğretim Yılı  …………. Dönemi ……../……../20…… tarihinde yapılacak olan tek ders sınavına aşağıda belirttiğim dersten girmek istiyorum.

 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.                       …../…../20…..

                

                                                                                           Öğrencinin  İmzası 

  ÖĞRENCİ KİMLİK BİLGİLERİ

Adı-Soyadı

                    

Öğrenci No

                                    

Bölümü

                 

Fax numarası

                

E-posta Adresi

                     

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Öğretim Elemanı

                              

                            

                                           

                                                                                                                                                   Kontrol tarihi 

Öğrenci İşleri Kontrolü

                       

                    

Birim Yetkilisinin Kontrolü     

                                         

                          

SONUÇ                                      

GİREBİLİR

GİREMEZ (açıklama)