Doküman No
RTEÜ.FR.0026
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
10.02.2023
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

20…./20…. Eğitim-Öğretim Yılı  …………. Dönemi ……../……../20…… tarihinde yapılacak olan tek ders sınavına aşağıda belirttiğim dersten girmek istiyorum.

 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.  …../…../20…..

                

                                                                                           Öğrencinin  İmzası 

 

ÖĞRENCİ KİMLİK BİLGİLERİ

Adı – Soyadı

                                                 

Öğrenci No

                                                 

Programı

                                                 

E – Posta Adresi

                                                 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Öğretim Elemanı

      

     

     

                                                                                                                                           

       Kontrol tarihi 

Öğrenci İşleri Kontrolü

                                                 

                                                 

Birim Yetkilisinin Kontrolü

                                                 

                                                 

SONUÇ                                      

GİREBİLİR

GİREMEZ( Açıklama)