Döküman No
RTEÜ.FR.0026
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

Tek Ders Sınavı Dilekçesi

 

 

20…./20…. Eğitim-Öğretim Yılı  …………. Dönemi ……../……../20…… tarihinde yapılacak olan tek ders sınavına aşağıda belirttiğim dersten girmek istiyorum.

 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.                       …../…../20…..

                

 

                                                                                            Öğrencinin  İmzası 

           

  ÖĞRENCİ KİMLİK BİLGİLERİ

Adı-Soyadı

 

Öğrenci No

 

Bölümü

 

Fax numarası

 

E-posta Adresi

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Öğretim Elemanı

 

 

 

 

                                                                                                                                                    Kontrol tarihi 

Öğrenci İşleri Kontrolü

 

 

Birim Yetkilisinin Kontrolü     

 

 

 

SONUÇ                                      

GİREBİLİR

GİREMEZ (açıklama)