Döküman No
RTEÜ.FR.0023
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…………-…………..  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………….. DÖNEMİ

  1. KİŞİSEL BİLGİLER

  1. Kimlik Bilgileri

FOTOĞRAF

T.C.  Kimlik No

                                      

Uyruğu

Adı-Soyadı

                                           

                           

Doğum Yeri ve Tarihi

                                   

Cinsiyeti

    Kız                             Erkek              

  1. Orta Öğrenim Bilgileri

Mezun Olduğu Lise

                                                                              

Mezuniyet Yılı

                             

Alanı

                                           

  1. İletişim Bilgileri

Yazışma Adresi

                                                       

Telefon (ev/iş)

                                         

GSM

                                    

e-posta

                                        

  1.  HALEN ÖĞRENİM GÖRDÜĞÜ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA AİT BİLGİLER

Adayın halen kayıtlı olduğu yükseköğrenim kurumuna kabul edildiği yıl

20......        

Üniversite

                                                   

Fakülte/Y.O./MYO

                                                            

Bölüm-Program

                              

Öğrenci No

                                 

Bitirdiği Sınıf

                                                                            

Genel Not Ortalaması

                                     

Okuduğu Dönem Sayısı (hazırlık sınıfı hariç)

                 

Üniversitede hazırlık bulunmamaktadır              bulunmaktadır  

Hazırlık sınıfı var ise alt satırı doldurunuz

Hazırlık   Sınıfı :                               Başarılı                      Başarısız   

Hazırlık sınıfına devam ettiği öğretim yılı      

………..…/…….………

  1. ÜNİVERSİTEMİZDE YATAY GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİ BÖLÜMLER/PROGRAMLAR*

                                       1

2

3

Sıra No

Fakülte/Y.O./M.Y.O

 Bölüm/Program

(Başvurmak istediğiniz programları tercih sırasına göre yazınız . Değerlendirmede, tercih sıranız önemlidir.)

Başvurulan Bölümün/ Programın Puan Türü

 Adayın üniversiteye

kayıt yaptırdığı yıla ait  (2) nolu sütunda

belirtilen türdeki puanı

1

                                                      

                                                          

              

                

2

                                                          

                                                                    

                    

                       

3

                                                                

                                                                      

                

        

         Verdiğim bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan ederim. Başvuruma ek olarak verdiğim belgelerin yanlış ya da eksik beyanının tespit edilmesi durumunda başvurumun Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından geçersiz sayılacağını ve hakkımda yasal işlemlerin yapılmasını kabul ediyorum.

                Tarih : ....../...../...............                                                                           İmza:

    EKLER   (Başvuru formuna eklenecektir)                                                                         

Kontrol**

1

Not  Döküm Belgesi (Transkript) : Öğrencinin almış olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notlar ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge

 

2

ÖSYS Sınav Sonuç Belgesinin   internet çıktısı

 

3

Ders içerikleri (onaylı)

 

4

Disiplin ceza durum belgesi

 

5

Akademik ortalamaya göre sınıfında %10’a girildiğine ilişkin belge (varsa)

 

6

Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin öğrenim gördüklerine dair belge

 

Not :  *Birden fazla bölüme yatay geçiş için başvuracak adayların tek bir başvuru formu doldurup, başvuru formu ve ekleri tercih sayısı kadar   çoğaltılmalıdır.

        ** Bu kısım tarafımızdan doldurulacaktır.