Doküman No
RTEÜ.FR.0062
Yayın Tarihi
19.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığı/Müdürlüğü

………………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

                    ………..….-…………. Eğitim - Öğretim Yılı ………. Yarıyılı aşağıda belirttiğim Üniversite Ortak Seçmeli derse kayıt yapabilmem için gereğini arz ederim.

 

           …../…../20…..              

                                                                                                   İmza             

Adı-Soyadı

            

Programı

              

Öğrenci No

                  

Cep Tel.

                   

e-posta

          

 

SEÇİLEN DERS*

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

1

          

             

 

 

SEÇİLEN DERSİN AÇILMAMASI DURUMUNDA KAYIT YAPILACAK DİĞER DERS**

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

1

          

           

2

          

             

 

Uygundur/Uygun değildir

Uygundur/Uygun değildir

……../……./…………..

……../……./…………..

         İmza

         İmza

Danışman Öğretim Elemanı

Bölüm Başkanı

…………………………………………………..

………………………………………………….

*İlgili yarıyılda açılan Üniversite Ortak Seçmeli derslerden 1 (Bir) tane seçmeniz gerekmektedir. Ders planında Üniversite Ortak Seçmeli Dersi (ÜSD kodlu) bulunan öğrenciler kendi programları tarafından açılan Üniversite Ortak Seçmeli derslere kayıt yapamayacaklardır. Diğer Programlar tarafından açılan ÜSD derslerine kayıt yapabileceklerdir.

**Öğrenci sayısı 10'un altında kalan dersler kapatılacaktır. Seçtiğiniz dersin kapatılması durumunda alabileceğiniz 2 dersi öncelik sırasına göre ekleyiniz.