Doküman No
RTEÜ.FR.0041
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
25.03.2024
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1-Öğrenci Bilgileri

Adı-Soyadı:                                                                                                                        Öğrenci No:      

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/MYO:      

Programı:                                                                                                                                                      Sınıfı:      

TC Kimlik No:                                              Doğum Yeri:                                                   Doğum tarihi:      

 e-posta:                                                                                                  GSM No:                       

Öğrenim sırasında barındığınız yer:   Aile Yanı    Akraba/tanıdık yanı    Ev     Yurt

Öğrenim sırasında barındığınız yerin adresi:       

 

 

Aylık kira/yurt ücreti TL (Kişi başı):      

 

2-Sosyal ve Mali Durum

 

Adı-Soyadı

Yaşı

Mesleği

Aylık net gelir

Anne

     

     

     

     

Baba

     

     

     

     

Toplam kardeş sayısı (        )  Öğrenim gören kardeş: Üniversite (       ) Ortaöğrenim (        ) İlköğretim (        )

Anne- Baba Durumu:  Birlikte Boşanmış Anne Hayatta Değil  Baba Hayatta Değil 

Öğrenim Masraflarının Kimin Tarafından Karşılandığı :     

Ailenin İkametgâhı:    Kendinize ait ev   Lojman   Kira

Aileniz kirada oturuyor ise aylık kira miktarı TL:      

Ailenin ek gelirleri dâhil aylık toplam net geliri TL:      

Ailenin ek gelir kaynakları (kira, ürün geliri gibi.):      

Ailenin telefon numarası:      

Ailesinin Daimi İkamet Ettiği Adres:      

 

 

 

 

3-Öğrencinin Durumu

Öğrencinin aylık toplam geliri

Burs

Aile Desteği

Maaş

Diğer

     

     

     

     

     

Kamu / özel bir kuruluştan burs / kredi alıyorsanız aylık miktarı ve türü

     

Önemli bir sağlık sorununuz var mı?   Evet    Hayır        Varsa belirtiniz.      

 

Bedensel engeliniz var mı?  Evet    Hayır 

Varsa nedir ve raporlandırılmış mıdır? Oranı nedir?      

 

 

4- Hakkınızda Bilgi Verebilecek Kişiler

Adı Soyadı

Telefon

E-posta

Yakınlık Dereceniz

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

5-Birime İletmek İstediğiniz Bilgiler

     

 

Yukarıda yazılı bütün bilgileri eksiksiz doldurdum ve beyanımın doğru olduğunu bildiririm. Beyanımda aykırı bir durum tespit edilmesi halinde tarafıma tahsis edilecek bursun iptal edileceğini ve yasal faizleriyle birlikte geri ödeyeceğimi kabul ediyorum.     Tarih :           /         /

 

                                                           Öğrenci Adı – Soyadı :

Öğrenci İmza               :

 

 

 

BURS KOMİSYON DEĞERLENDİRME SONUCU

( Öğrencilerin boş bırakması gerekmektedir.)