Doküman No
RTEÜ.FR.0019
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
17.01.2023
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

   

…………-………….. Eğitim - Öğretim Yılı ………………  Dönemi

Birim 

          

Bölüm  

          

Program  

          

Dersin Kodu

          

Dersin Adı

          

Dersin Sorumlusu

          

Ek sınav

1.Ek sınav               2. Ek Sınav

 

Sıra No

Öğrenci No

Sınıf

Adı Soyadı

Başarı Notu

Rakam

Harfli

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Tarih   ……./……./……..….  Bu çizelgede    -……..-  öğrenci vardır.          

                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dersin Sorumlusunun İmzası:             

 

Tarih   ……./……./……..….

İmza

 

 

Bölüm Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

Not Aralıkları

Harf

Notu

Başarı Durumu

 Not Aralıkları

Harf

Notu

Başarı Durumu

90-100

AA

Başarılı

50-59

DC

Yarıyıl Not Ortalamasına ve Sınav Türüne Göre Başarılı/ Başarısız (Tıp ve Diş Hekimliği Fak. Hariç)

81-89

BA

Başarılı

40-49

DD

Başarısız

73-80

BB

Başarılı

30-39

FD

Başarısız

66-72

CB

Başarılı

0-29

FF

Başarısız

60-65

CC

Başarılı

0

D

Başarısız

 

 

 

 

Açıklama;

1-Hücreler ihtiyaca göre çoğaltılabilir.

2- Formlar doldurulduktan sonra ilgili Bölüm Başkanlığına teslim edilir.