Döküman No
RTEÜ.FR.0019
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

BİRİM 

         

BÖLÜMÜ  

         

PROGRAMI  

          

 

DERSİN KODU

            

DERSİN ADI

                 

DERSİN SORUMLUSU

             

 

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO

SINIF

ADI SOYADI

BAŞARI NOTU

Rakam

Harfli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     TARİH   ……./……./……….  Bu çizelgede    -……..-  öğrenci vardır.

 

                                                                                                                  İmza

                                                                                                                                                

                                                                                                                                Dersin Sorumlusu

 

 

 

       …./..…./20…..…

               İmza 

 

 

         Bölüm Başkanı

 

       …./..……./20…….…

           İmza  /Mühür

 

 

            Dekan / Müdür

                                     

*Form 3 nüsha tanzim edilecek, 1. nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilecek, 2. nüshası Dekanlık / Yüksekokul Müdürlüğü’nde,  3. nüshası  bölümde arşivlenecektir.

* Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 1. Ek sınav not bildirimi için kullanılacaktır.