Döküman No
RTEÜ.FR.0019
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

BİRİM 

         

BÖLÜMÜ  

         

PROGRAMI  

          

 

DERSİN KODU

            

DERSİN ADI

                 

DERSİN SORUMLUSU

             

 

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO

SINIF

ADI SOYADI

BAŞARI NOTU

Rakam

Harfli

     

           

         

                   

         

            

           

           

         

             

         

               

         

          

                          

              

             

              

         

       

              

           

         

            

        

         

           

          

          

           

          

       

         

           

             

            

           

        

           

          

            

             

       

       

           

           

          

         

             

      

            

            

    

                 

       

           

                          

             

            

                 

 

         

                                 

         

              

            

          

        

                        

          

         

            

           

           

                    

       

              

            

                    

         

        

                          

          

                

     TARİH   ……./……./……….  Bu çizelgede    -……..-  öğrenci vardır.

                                                                                                                  İmza

                                                                                                                              Dersin Sorumlusu

 

            …./..…./20…..…

               İmza 

 

 

         Bölüm Başkanı

       …./..……./20…….…

           İmza  /Mühür

 

 

            Dekan / Müdür

      *Form 3 nüsha tanzim edilecek, 1. nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilecek, 2. nüshası Dekanlık / Yüksekokul Müdürlüğü’nde,  3. nüshası  bölümde arşivlenecektir.

* Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 1. Ek sınav not bildirimi için kullanılacaktır.