Döküman No
RTEÜ.FR.0019
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
23.08.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

BİRİMİ

             

BÖLÜMÜ

             

PROGRAMI

             

 

DERSİN KODU

          

DERSİN ADI

          

DERSİN SORUMLUSU

          

 

 

 

 

 

BAŞARI NOTU

SIRA NO

ÖĞRENCİ NO

SINIF

ADI SOYADI

RAKAM

HARFLİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     TARİH   ……./……./……….  Bu çizelgede    -……..-  öğrenci vardır.

                                                                                                                  İmza

Dersin Sorumlusu

                         

 

            …./..…./20…..…

               İmza 

 

         Bölüm Başkanı

       …./..……./20…….…

           İmza  /Mühür

 

            Dekan / Müdür

*Form 3 nüsha tanzim edilecek, 1. nüshası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilecek, 2. nüshası Dekanlık / Yüksekokul Müdürlüğü’nde,  3. nüshası  bölümde arşivlenecektir.

* Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin 1. Ek sınav not bildirimi için kullanılacaktır.