Doküman No
RTEÜ.FR.0031
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

.…./……/20… -  ……./……/20….. tarihleri arasında yapılan, aşağıda belirttiğim dersin/derslerin ara sınavına ekli belgede belirtilen mazeretim  nedeniyle katılamadım. Mazeret sınavına girebilmem için,

 

Gereken iznin verilmesini saygılarımla arz ederim.

                …../…../20…..                

                                                                                                   İmza             

Adı – Soyadı

                                           

Bölümü

                                           

Öğrenci No

                                           

Adresi

                                           

Cep Tel.

                                           

E - Posta

                                           

Mazeret nedeni :……………………………………………………..

Ekler :

1- ……………………………………………………… (…… sf)

Mazeret Nedeniyle Ara Sınavına Girilemeyen Ders/Dersler:

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Öğretim Elemanı

Sınav Tarihi