Doküman No
RTEÜ.FR.0033
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
02.05.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

ÖĞRENCİNİN

Adı-Soyadı

              

Fakülte/Yüksekokul

/Meslek Yüksekokulu

              

Programı

              

Öğrenci No

              

Adresi

              

Cep Tel.

              

e-posta

              

Kayıt silme nedeni

 

 Ekonomik sebeplerden  Askerlik    Ailevi sebeplerden

 Başka bir Üniversiteye  kayıt yaptırmamdan   Sağlık sebebinden

Diğer sebepler* (Nedenini belirtiniz) 

*               

Yukarıda belirtmiş olduğum nedenden dolayı kendi isteğimle kaydımın silinmesi için gereğiniz arz ederim.                                                                                         

 

                                                                                                Başvuru tarihi …... /…../………..…

 

                                                                                         Öğrencinin imzası

 

 

                                                                 

Yukarıda adı, soyadı ve numarası belirtilen öğrencinin, ilişiğinin kesilmesinde sakınca yoktur.

 

Birimler

Yetkilisinin Adı – Soyadı

Tarih

İmza

Birim Öğrenci İşleri*

              

              

 

Kütüphane Sorumlusu *

              

              

 

Fakülte/Yüksekokul Sekreteri

              

              

 

Bölüm Başkanı

              

              

 

*Harç denetimi,  öğrenci kimliği, birim - merkezi kütüphane, spor malzemesi, cüppe, herhangi bir malzeme ve  benzeri borçlar için sorgulama öğrencinin kayıtlı olduğu birim tarafından yapılacaktır.

** Bu form önlisans-lisans programları için geçerlidir.