Döküman No
RTEÜ.FR.0033
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığı/Müdürlüğü

 

 

 

 

    Aşağıda belirtmiş olduğum nedenden dolayı kendi isteğimle kaydımı sildirmek istiyorum.

 

  Gereğini saygılarımla arz ederim.

     …../…../20…..

  

                                                                                     İmza             

Adı-Soyadı

               

Bölümü

               

Öğrenci No

               

Adresi

                  

Cep Tel.

                  

e-posta

                    

Kayıt silme nedeni

        Ekonomik sebeplerden              Askerlik                Ailevi sebeplerden

      Başka bir Üniversiteye kayıt yaptırmamdan                 Sağlık sebebinden

       Diğer sebepler* (Nedenini belirtiniz)

      *………………………………………………………………………………..

       ………………………………………………………………………………...