Döküman No
RTEÜ.FR.0033
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığı/Müdürlüğü

…………………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

 

 

    Aşağıda belirtmiş olduğum nedenden dolayı kendi isteğimle kaydımı sildirmek istiyorum.

 

  Gereğini saygılarımla arz ederim.

     …../…../20…..

  

                                                                                     İmza             

Adı-Soyadı

 

Bölümü

 

Öğrenci No

 

Adresi

 

Cep Tel.

 

e-posta

 

Kayıt silme nedeni

 

        Ekonomik sebeplerden              Askerlik                Ailevi sebeplerden

           Başka bir Üniversiteye kayıt yaptırmamdan                 Sağlık sebebinden

               Diğer sebepler* (Nedenini belirtiniz)

      *………………………………………………………………………………..

       ………………………………………………………………………………...