Döküman No
RTEÜ.FR.0017
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

20…/20… Eğitim-Öğretim Yılı ………………. döneminde aşağıda yazılı ders/derslerin eklenmesi/çıkarılması hususunda gereğini arz ederim.    ..…../...…/20………..

                

                                                     

Adı-Soyadı

 

Programı

 

Öğrenci No

 

Cep Tel.

 

e-posta

 

 

                 

                                                                                                 Öğrenci İmza    ………………

 
 
EKLENECEK DERS / DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama

 

 

ÇIKARILACAK DERS / DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama

 

 

Uygundur/Uygun değildir

Uygundur/Uygun değildir

……../……../……………..

……../……../……………..

                          İmza

                         İmza

Danışman Öğretim Elemanı

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

…………………………………………………..

………………………………………………….