Doküman No
RTEÜ.FR.0017
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

20/20Eğitim-Öğretim Yılı ………………. döneminde aşağıda yazılı ders/derslerin eklenmesi/çıkarılması hususunda gereğini arz ederim.    ..…../...…/20………..

                

                                                     

Adı - Soyadı

                              

Programı

                              

Öğrenci No

                              

Telefon No

                              

e- posta

                              

 

                                                                                              

   Öğrenci İmza    ………………

 
EKLENECEK DERS / DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Saati

     

                              

                              

                              

     

                              

                              

                              

     

                              

                              

                              

     

                              

                              

                              

     

                              

                              

                              

     

                              

                              

                              

     

                              

                              

                              

                          
                          
                          
                          
                              

Açıklama                                            

 

ÇIKARILACAK DERS / DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Saati

     

                              

                              

                              

     

                              

                              

                              

     

                              

                              

                              

     

                              

                              

                              

     

                              

                              

                              

     

                              

                              

                              

     

                              

                              

                              

                               
                               
                               
                               
                               

Açıklama                                              

 

Uygundur/Uygun Değildir

Uygundur/Uygun Değildir

……./……./……….

……./……./………

İmza

 

İmza

Danışman Öğretim Elemanı

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

................................

…………………………