Döküman No
RTEÜ.FR.0017
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

20/20Eğitim-Öğretim Yılı ………………. döneminde aşağıda yazılı ders/derslerin eklenmesi/çıkarılması hususunda gereğini arz ederim.    ..…../...…/20………..

                

                                                     

Adı-Soyadı

           

Programı

           

Öğrenci No

           

Cep Tel.

           

e-posta

           

                                                                                              

   Öğrenci İmza    ………………

 
EKLENECEK DERS / DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

 

          

           

        

         

          

          

          

             

         

          

         

        

         

          

          

              

         

           

           

          

           

             

           

        

             

           

         

Açıklama                                                                    

 

ÇIKARILACAK DERS / DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Saati

           

          

            

         

       

          

             

              

          

          

         

        

        

          

             

          

           

          

           

           

          

          

              

         

 

           

              

              

Açıklama                                                  

 

Uygundur/Uygun değildir

Uygundur/Uygun değildir

……../……../……………..

……../……../……………..

İmza

İmza

Danışman Öğretim Elemanı

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

…………………………………………………..

………………………………………………….