Doküman No
RTEÜ.FR.0032
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

                  Öğrenci kimlik kartımın……………………………………………………….   dolayı yeni öğrenci kimlik kartımın hazırlanarak tarafıma verilmesi konusunda gereğini saygıyla arz ederim.                           

 ...../…../20…..            

                                                                                                                                                                                                                                                                                 İmza    

Ekler :

1- Kimlik kartı (1 ad)

2- Fotoğraf (1 ad)

        

Adı – Soyadı

                                           

Bölümü

                                           

Öğrenci No

                                           

Adresi

                                           

Cep Tel.

                                           

E - Posta