Döküman No
RTEÜ.FR.0032
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

                  Öğrenci kimlik kartımın……………………………………………………….   dolayı yeni öğrenci kimlik kartımın hazırlanarak tarafıma verilmesi konusunda gereğini saygıyla arz ederim.

                

 

                …../…../20…..

                

 

                                                                                             İmza    

Ekler :

1- Kimlik kartı (1 ad)

2- Fotoğraf (1 ad)

        

Adı-Soyadı

                                    

Bölümü

                 

Öğrenci No

                                     

Adresi

                 

Cep Tel.

               

e-posta