Döküman No
RTEÜ.FR.0016
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

……..…………………………………………………Dekanlığı/Müdürlüğü

.…………………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

 

                   20……–20……. Eğitim - Öğretim Yılı ………… Yarıyılı ders kayıtları esnasında aşağıda kodları ve adları yer alan derslere sehven kayıt yaptırdım. Derslerin silinmesini arz ederim.

 

           …../…../20…..

               

                                                                                                              İmza             

 

Adı-Soyadı

 

Bölümü

 

Öğrenci No

 

Adresi

 

Cep Tel.

 

e-posta

 

SİLİNECEK  DERS / DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin

Saati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygundur/Uygun değildir

Uygundur/Uygun değildir

……../……../……………..

……../……../……………..

                         İmza

                       İmza

Danışman Öğretim Elemanı

 Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

…………………………………………………..

………………………………………………….