Doküman No
RTEÜ.FR.0016
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……..…………………………………………………Dekanlığı/Müdürlüğü

.…………………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

                   20……–20……. Eğitim - Öğretim Yılı ………… Yarıyılı ders kayıtları esnasında aşağıda kodları ve adları yer alan derslere sehven kayıt yaptırdım. Derslerin silinmesini arz ederim.

           …../…../20…..

               

                                                                                                                  İmza             

Adı - Soyadı

                                                       

Bölümü

                         

Öğrenci No

                         

Adresi

                         

Cep Tel.

                         

e- posta

                         

 

SİLİNECEK DERS / DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Saati

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Uygundu / Uygun Değildir

Uygundur/Uygun Değildir

……../……./………

……./……../………

İmza

 

İmza

Danışman Öğretim Elemanı

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

………………………………….

………………………………………….