Döküman No
RTEÜ.FR.0016
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……..…………………………………………………Dekanlığı/Müdürlüğü

.…………………………………………………………Bölüm Başkanlığına

 

                   20……–20……. Eğitim - Öğretim Yılı ………… Yarıyılı ders kayıtları esnasında aşağıda kodları ve adları yer alan derslere sehven kayıt yaptırdım. Derslerin silinmesini arz ederim.

           …../…../20…..

               

                                                                                                                  İmza             

Adı-Soyadı

              

Bölümü

           

Öğrenci No

           

Adresi

               

Cep Tel.

             

e-posta

               

SİLİNECEK  DERS / DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Saati

           

         

             

            

        

           

           

           

       

           

          

              

         

          

          

              

          

         

             

              

        

           

                

           

        

          

              

        

           

           

              

             

 

Uygundur/Uygun değildir

Uygundur/Uygun değildir

……../……../……………..

……../……../……………..

        İmza

       İmza

Danışman Öğretim Elemanı

 Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı

…………………………………………………..

………………………………………………….