Doküman No
ÖİDB.FR. 0005
Yayın Tarihi
16.05.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

……………../……………. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Sıra No

Faaliyet Adı

 Faaliyeti Yürüten Sorumlu Birim/Kişi

Faaliyet ile İlgili Bilginin Birimlerden İstenme Tarihi

Faaliyet İle İlgili Birim/Birimler

 Faaliyet ile İlgili Bilginin Gönderileceği Kurum/Birim

İlgili Kuruma Gönderilecek Tarih

İlgili Mevzuat

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Faaliyet Adı

 Faaliyeti Yürüten Sorumlu Birim/Kişi

Faaliyet ile İlgili Bilginin Birimlerden İstenme Tarihi

Faaliyet İle İlgili Birim/Birimler

 Faaliyet ile İlgili Bilginin Gönderileceği Kurum/Birim

İlgili Kuruma Gönderilecek Tarih

İlgili Mevzuat

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Faaliyet Adı

 Faaliyeti Yürüten Sorumlu Birim/Kişi

Faaliyet ile İlgili Bilginin Birimlerden İstenme Tarihi

Faaliyet İle İlgili Birim/Birimler

 Faaliyet ile İlgili Bilginin Gönderileceği Kurum/Birim

İlgili Kuruma Gönderilecek Tarih

İlgili Mevzuat

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

            

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

 

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

 

 

 

 

Sıra No

Faaliyet Adı

 Faaliyeti Yürüten Sorumlu Birim/Kişi

Faaliyet ile İlgili Bilginin Birimlerden İstenme Tarihi

Faaliyet İle İlgili Birim/Birimler

 Faaliyet ile İlgili Bilginin Gönderileceği Kurum/Birim

İlgili Kuruma Gönderilecek Tarih

İlgili Mevzuat

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

 

 

 

 

 

Sıra No

Faaliyet Adı

 Faaliyeti Yürüten Sorumlu Birim/Kişi

Faaliyet ile İlgili Bilginin Birimlerden İstenme Tarihi

Faaliyet İle İlgili Birim/Birimler

 Faaliyet ile İlgili Bilginin Gönderileceği Kurum/Birim

İlgili Kuruma Gönderilecek Tarih

İlgili Mevzuat

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

    

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

            

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

            

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Faaliyet Adı

 Faaliyeti Yürüten Sorumlu Birim/Kişi

Faaliyet ile İlgili Bilginin Birimlerden İstenme Tarihi

Faaliyet İle İlgili Birim/Birimler

 Faaliyet ile İlgili Bilginin Gönderileceği Kurum/Birim

İlgili Kuruma Gönderilecek Tarih

İlgili Mevzuat

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

            

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

 

 

 

 

 

 

Sıra No

Faaliyet Adı

 Faaliyeti Yürüten Sorumlu Birim/Kişi

Faaliyet ile İlgili Bilginin Birimlerden İstenme Tarihi

Faaliyet İle İlgili Birim/Birimler

 Faaliyet ile İlgili Bilginin Gönderileceği Kurum/Birim

İlgili Kuruma Gönderilecek Tarih

İlgili Mevzuat

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

            

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

  

              

      

      

      

                 

      

                 

 

 

 

Hazırlayan

 

 

Onaylayan

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….

 

 

………………………………………………….

Şube Müdürü

 

 

Daire Başkanı