Doküman No
RTEÜ.FR.0039
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

  ……………………………………………………Üniversitesinde öğrenim gördüğüm süre içerisinde  aldığım ve başarılı olduğum derslerin eşdeğer sayılması ve bu derslerden muaf sayılmam için,

   Gereğini saygılarımla arz ederim.

…../…../20…..

                                                                                                      İmza   

         

Adı - Soyadı

                              

Bölümü

                              

Öğrenci No

                              

Adresi

                              

Cep Tel.

                              

E- Posta

                              

Ekler :

1- Not döküm belgesi (…… sh)

2- Ders içerikleri (……sh)

DAHA ÖNCE ALINMIŞ OLAN DERS / DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Başarı Notu