Döküman No
RTEÜ.FR.0039
Yayın Tarihi
19.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  ÜNİVERSİTESİ

……………………………………………………Dekanlığına/Müdürlüğüne

 

 

  ……………………………………………………Üniversitesinde öğrenim gördüğüm süre içerisinde  aldığım ve başarılı olduğum derslerin eşdeğer sayılması ve bu derslerden muaf sayılmam için,

           

            Gereğini saygılarımla arz ederim.

…../…../20…..

                

 

                                                                                                      İmza   

         

Adı-Soyadı

 

Bölümü

 

Öğrenci No

 

Adresi

 

Cep Tel.

 

e-posta

 

 

Ekler :

1- Not döküm belgesi (…… sh)

2- Ders içerikleri (……sh)

 

DAHA ÖNCE ALINMIŞ OLAN DERS / DERSLER

Sıra No

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Başarı Notu