Döküman No
SBE.FR. 0001
Yayın Tarihi
28.01.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

 

 

(Harç İade Dilekçesi)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

            Enstitünüz ………………………………………………..Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora programı ………………… .numaralı öğrencisiyim. 20-20…. Eğitim-Öğretim Yılı   Güz/Bahar Yarıyılı harç kredisi olarak  toplam …………… TL bankaya yatırdım. Dekontlarım ektedir.

            Sehven/fazladan yatırmış olduğum ………… TL’ nin aşağıdaki banka hesap numarası hesabıma iade edilmesini arz ederim.  …../…../20…..

 

 

 

 

 Adı Soyadı

...........................

           

İmza

 

                                                                                              

EK      :  Banka Dekontu  (…… Adet)

 

 

 

 

ADRES                      :                

 

 

 

 

 

 

T.C. Kimlik No         :           

 

Telefon No                 :             

 

Banka Adı                  :          

 

IBAN No                    :