Döküman No
FBE.FR.0001
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin:

Adı Soyadı                             :                 

Öğrenci Numarası                  :               

Anabilim Dalı                        :              

 

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Danışmanlığını yürüttüğüm yukarıda bilgileri verilen doktora programı öğrencimin teslim edeceği tezin savunulabilir olduğunu beyan ederim.

Gereğini arz ederim.                                                             

 

 

…… /…… / 20…

 

 

(imza)

Danışman Unvanı-Adı - Soyadı