Döküman No
FBE.FR.0002
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
27.03.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.


Öğrencinin; 
Adı ve Soyadı                                 :
Öğrenci Numarası                          :                        
Anabilim Dalı                                 :                        
Programı                                         : Yüksek Lisans / Doktora                    
Danışman Değiştirme Gerekçesi    :
İmzası                    :                 


……………………………………………  ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA


Yukarıda kimliği ve programı açıklanan öğrencinin danışman değişikliği talebi tarafımızca uygun bulunmuştur.

                                    …… / …… / 20……

                                                                                                                                                                                                                                       Anabilim Dalı Başkanı
                                                                                                                                                                                                                                        Adı Soyadı İmzası                    

                Önceki Danışmanın                                    Yeni Danışmanın
          Unvanı Adı-Soyadı-İmzası                           Unvanı Adı-Soyadı-İmzası

 

 

 

 

 

 

 

* Önceki danışmanın Üniversiteden ayrılmış olması durumunda, Anabilim Dalı Başkanı yetkilidir.
Not: Danışman değişiklik önerisine ilişkin bu form, Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.