Döküman No
FBE.FR.0002
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…………. ANABİLİM DALI BAŞKALIĞINA

 

.............. Anabilim Dalı ….…………..………… numaralı doktora programı öğrencisiyim. "....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................” başlıklı doktora tezimi tamamlamak istiyorum. Gerekli belgeler ve tez taslağı ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.                                                                   …… /…… / 20…

 

(imza)

Öğrencinin Adı - Soyadı

Ekler:

1. 7 adet tez (spiral ciltli)                                                                      

2. Transkript (Enstitü Onaylı)                                                    

3. Danışman Onay Formu

4. 7 Adet boş Cd

5. 1 Adet Cd (tezin tamamı pdf haliyle cd’de yer almalı)

6.   Tezini tamamlamak için şart olan hakemli dergide yayınlanmış makale örneği (Tez teslim tarihinden önce tez çalışmasından üretilmiş en az kendisi ve tez danışmanının yazar olarak yer aldığı SCI-Expanded kapsamında bir makaleyi yayımlamış veya yayına kabul ettirmiş veya en az bir patent almış olmak)                                         

…… / …… / 20…

Tezini teslim etmesi uygundur.

 

Unvanı-Adı SOYADI-İmza

Tez İzleme Komitesi Başkanı

                                     

 

Unvanı-Adı SOYADI-İmza                                                      Unvanı-Adı SOYADI-İmza

Tez İzleme Komitesi Üyesi                                                      Tez İzleme Komitesi Üyesi