Döküman No
FBE.FR.0003
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
27.03.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…………………………………  ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

Anabilim Dalınız ………………………… numaralı ………………………………… programı öğrencisiyim. Aşağıda belirttiğim öğretim üyesinin ikinci danışmanım olarak atanmasını istiyorum.

Gereğini arz ederim.

     …… / …… / …...

                                                                                                          Öğrencinin Adı-Soyadı-İmzası

 

Bu kısım ikinci danışmanlık görevini üstelenecek öğretim üyesi tarafından doldurulacaktır

Danışman Bilgileri

Unvanı- Adı-Soyadı

        

Görev Yaptığı Üniversite

      

Anabilim Dalı

     

Bilim Dalı

       

       

        Yukarıda kimliği belirtilen öğrencinin 2. danışmanı olarak görev üstlenmek istiyorum.

       

         Gereğini arz ederim.

…/…/….

Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı-İmzası

 

 

 

              ..…/..…./…….                                                                                    ..…./..…../…….

       Mevcut Danışmanın Adı-Soyadı -İmzası                        Anabilim Dalı Başkanı Adı-Soyadı-İmzası

                Uygundur                                                                                       Uygundur

                                              

 

 

          Not: Bu form Anabilim Dalı Başkanlığı üst yazısıyla birlikte Enstitüye gönderilir.