Döküman No
FBE.FR.0003
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Enstitünüz ...................................................... Anabilim dalı ….…………..…………… numaralı doktora programı öğrencisiyim. "............................................................. ……………….. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................” başlıklı doktora tezimin son halini teslim etmek istiyorum. Gerekli belgeler ekte sunulmuştur.

 

Gereğini arz ederim.                                                                         …… /…… / 20.…

 

                                                                                                                                     

 

                (imza)

                                                                                                                            Adı ve Soyadı

 

Ekler:

   1. 8 adet renkli karton kapaklı tez               

2. YÖK Tez Veri Formu

3. Doktora Tezi Jüri Üyesi Kişisel Rapor Formu

4. Tez Beyan Formu

5. Tez Kontrol Formu

6. 3 adet Cd (pdf formatında Tezi, .doc yada .docx (word formatı) formatında Türkçe ve İngilizce tez özet sayfalarını içeren)

7. Lisansüstü Tezin Erişime Açılması/Ertelenmesi Talep Formu