Döküman No
FBE.FR.0004
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

             …………………………………. Anabilim Dalı Başkanlığı Doktora Yeterlik Komitemiz, …………….. tarihinde ……………………………….. Anabilim Dalı toplantı salonunda toplanmıştır.

1- Anabilim Dalımız Doktora Programı ……………… numaralı öğrencisi ……………….  Doktora Yeterlilik Sınavı tarih ve jürilerinin aşağıda verildiği şekilde olmasına,

2-  Doktora Yeterlilik sınavının içerik olarak % …..  öğrencinin bulunduğu alandan, % …… ……………………… Anabilim Dalı temel konularından seçilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Yeterlilik Sınav Jürileri ve Sınav Tarihleri

 

Sınav Yeri

Tarihi

Saati

 

 

 

 

Öğretim Üyesinin

Unvanı/Adı Soyadı

Üniversitesi

Asıl / Yedek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

Komite Başkanı

           

 

Komite Üyesi                                                                                   Komite Üyesi

 

 

Komite Üyesi                                                                                   Komite Üyesi