Döküman No
FBE.FR.0007
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MDÜRLÜĞÜNE

 

Yeterlik Sınavını başarmış olan Anabilim Dalımız …………………………….… numaralı Doktora Programı öğrencisi …………………………………………………………………..……... Tez Önerisi Savunma Sınavını yapmak ve tez çalışmasını izlemek üzere aşağıdaki öğretim üyelerinin “Tez İzleme Komitesi üyesi” olarak önerilmesi uygun bulunmuştur.

                                                                                                          ...... / ...... / 20…..

 

 

 

Anabilim Dalı Başkanı

(İmza)

 

 

Öğretim Üyesinin Unvanı, Adı Soyadı

Anabilim Dalı