Döküman No
FBE.FR.0008
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin

Adı Soyadı                 :

Öğrenci Numarası      :

Anabilim Dalı             :

Rapor Dönemi            : (Ocak-Haziran) – (Temmuz-Aralık)           

Rapor sayısı                :          

Tezin Adı                   :

 

 

………………………………… ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

 

Yukarıda bilgileri verilen doktora programı öğrencisi Tez İzleme Raporu sunumunu,  Anabilim Dalı ................................................ dersliğinde/salonunda yapmıştır.

Tez İzleme Komitemiz, sunumu yapan öğrencinin oy birliği/oy çokluğu ile başarılı/başarısız olduğuna karar vermiştir.

 

… / ... / 20…

 

Bu Alanın Doldurulması Zorunludur.

Tez adı değişmektedir.               *EVET  ?                                 HAYIR  ?       

*Yeni Tez Adı:

Tez konusu değişmektedir.          EVET  ?                                  HAYIR  ?

 

Komite Başkanı

Unvanı Adı SOYADI-İmza

 

                                                                                                                            

  Komite Üyesi                                                                                       Komite Üyesi

Unvanı Adı SOYADI-İmza                                                                 Unvanı Adı SOYADI-İmza

 

 

 

Not: Bu form Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısıyla Enstitüye ulaştırıl