Döküman No
FBE.FR.0009
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin

Adı-Soyadı                  :               

Öğrenci Numarası        :             

Anabilim Dalı              :           

Danışmanı                   :              

Tezin Adı                    :         

 

 

JÜRİ ÜYESİ ÖNERİLERİ

 

Öğretim Üyesinin:

                        Adı Soyadı                              Anabilim Dalı                         Üniversitesi

                      

1. (Asıl)          

2. (Asıl)          

3. (Asıl)          

4. (Asıl)          

5. (Asıl)      

6. (Yedek)         

7. (Yedek)          

 

                                                                                                                      Anabilim Dalı Başkanı

                                                                                                                      Adı-soyadı-imzası

 

 

* Üyelerden üç tanesi Tez İzleme Komitesi üyeleridir. Kalan iki üye başka bir Yüksek Öğretim Kurumundan olmalıdır.

** Yedek üyeler başka bir Yükseköğretim Kurumundan olmalıdır.

Not: Bu form Anabilim Dalı Başkanlığınca doldurularak üst yazısıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.