Döküman No
FBE.FR.0009
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin

Adı-Soyadı                  :

Öğrenci Numarası        :

Anabilim Dalı              :

Danışmanı                   :

Tezin Adı                    :

 

 

 

JÜRİ ÜYESİ ÖNERİLERİ

 

Öğretim Üyesinin:

                        Adı Soyadı                              Anabilim Dalı                         Üniversitesi

 

1. (Asıl)

2. (Asıl)

3. (Asıl)

4. (Asıl)

5. (Asıl)

6. (Yedek)

7. (Yedek)

 

                                                                                                                      Anabilim Dalı Başkanı

                                                                                                                      Adı-soyadı-imzası

 

 

 

 

* Üyelerden üç tanesi Tez İzleme Komitesi üyeleridir. Kalan iki üye başka bir Yüksek Öğretim Kurumundan olmalıdır.

** Yedek üyeler başka bir Yükseköğretim Kurumundan olmalıdır.

 

Not: Bu form Anabilim Dalı Başkanlığınca doldurularak üst yazısıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.