Döküman No
FBE.FR.0010
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin

Adı Soyadı                  :               

Öğrenci Numarası        :               

Anabilim Dalı              :         

Tezin Adı                    :                      

 

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

             

            Yukarıda bilgileri verilen ve danışmanlığını yaptığım öğrenci tarafından, Doktora tez savunma sınavı sonrasında jüri üyelerinin değerlendirmelerine ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu ve Tez Etik Kurallarına göre yapılması istenilen düzeltmelerin yapıldığını beyan ederim.                                                                                  

 

                                                                                                          ....... /….... / 20…...       

                                                                

 

                                                                                                           (imza)

                                                                                            Danışman Unvanı-Adı - Soyadı