Döküman No
FBE.FR.0011
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
28.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

.................................................... ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

Anabilim Dalınız …………………………………… numaralı öğrencisiyim. Yüksek Lisans Tezimin başlığını aşağıdaki şekilde değiştirmek istiyorum.

Gereğini arz ederim.                                                                          

...... /…... / 20….

 

    Öğrencinin Adı-soyadı-imzası

                   

Eski Tez Başlığı:

Yeni Tez Başlığı:

Tez Başlığı (İngilizce) :

Amaç:

 

 

 

 

 

                                                                      

Uygundur

...... /…... / 20….

Tez Danışmanı

Unvanı-Adı-soyadı-imzası

 

Not: Bu form, Anabilim Dalının üst yazısıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.