Döküman No
FBE.FR.0012
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

................................ ANABİLİM DALI

 

 

TEZ BAŞLIĞI :

 

SUNAN            :

DANIŞMAN    :

 

SAVUNMA

TARİHİ    :

SAATİ       :

YERİ         : (Ayrıntılı olarak belirtiniz, Fakülte, bölüm, kat, sınıf  vs.. )

 

 

 

 

 

ÖZET

 

            Bir satır boşluklu kısa özet 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.