Döküman No
FBE.FR.0014
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
30.03.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.


Öğrencinin 
Adı-Soyadı               :            
Öğrenci Numarası    :          
Anabilim Dalı            :      
Danışmanı                :          
Tezin Adı                  :          


JÜRİ ÜYESİ ÖNERİLERİ


Öğretim Üyesinin:
      Unvanı, Adı Soyadı            Anabilim Dalı                      Üniversitesi
1. (Asıl)
2. (Asıl)
3. (Asıl)
4. (Yedek)
5. (Yedek)


                                    Anabilim Dalı Başkanı 
                                        Adı-soyadı-imzası


Not: Bu form Anabilim Dalı Başkanlığınca doldurularak üst yazısıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.