Döküman No
FBE.FR.0014
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

TEZİN ADI

 

Bu boşluk iki aralık kadar olacaktır.

Tezi Hazırlayan:             

Tez Danışmanı:              

Anabilim Dalı:           

Tezin Türü: Doktora

Kabul Tarihi:             

Sayfa Sayısı:         

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

 

ÖZET

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

 

Tezin özeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

Anahtar Kelimeler:                   

 NOT: Yazım TIMES NEW ROMAN-10 PUNTO olarak yapılacaktır.

TEZ ÖZETİ (İNGİLİZCE)

                                                                                                                                                                     

TEZİN İNGİLİZCE ADI

 

Bu boşluk iki aralık kadar olacaktır.

Student:         

Advisor:           

Department:           

Type of Thesis: Ph. D.

Date:          

No of Pages:          

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

 

ABSTRACT

 

Tezin İngilizce özeti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu boşluk iki aralık olacaktır.

Keywords:        

 NOT: Yazım TIMES NEW ROMAN-10 PUNTO olarak yapılacaktır.