Döküman No
FBE.FR.0015
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
30.03.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.


................................ ANABİLİM DALI


TEZ BAŞLIĞI   :            

SUNAN            :             
DANIŞMAN      :        

SAVUNMA
TARİHİ             :      
SAATİ              :         
YERİ                : (Ayrıntılı olarak belirtiniz, Fakülte, bölüm, kat, sınıf  vs.. )

ÖZET

    Bir satır boşluklu kısa özet 12 punto Times New Roman olarak yazılmalıdır.