Döküman No
FBE.FR.0017
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin

Adı - Soyadı                :             

Öğrenci Numarası         :           

Anabilim Dalı             :           

 

 

……………………… ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK KOMİTESİNE

 

 

          …………………………… Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi tarafından oluşturulan Doktora Yeterlik Sınav Jürimiz, yukarıda bilgileri verilen doktora öğrencisinin Yeterlik Sınavını, ……/……/20…… tarihinde ………………………………………....... da toplanarak yazılı ve sözlü olarak yapmıştır.

 

Jürimiz; sınav sonucunda yaptığı değerlendirmede, öğrencinin sınavdan başarılı/başarısız olduğuna oybirliği/oyçokluğu ile karar vermiştir.

                                                                                                          …... / …… / 20……

 

Jüri Başkanı

         

 

 

Üye                                                                               Üye

 

                                                                                                                                                                                                            

Üye                                                                         Üye

 

                                                                                                                                                                                                      

 

Ek:   1. Yazılı sınav soruları ve cevapları (jüri üyelerince imzalanmış olmalıdır)

         2. Sözlü sınavda sorulan sorular (bir tutanakla tespit edilerek jüri üyelerince imzalanmış olmalıdır)

Not: Bu tutanak sınavdan sonra ek kısmında yazılı evraklarla birlikte Doktora Yeterlik Komitesi Başkanlığına teslim edilmelidir.