Döküman No
FBE.FR.0020
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
03.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin

Adı Soyadı                  :

Öğrenci Numarası        :

Anabilim Dalı              :

Tezin Adı                    :                      

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

            Yukarıda bilgileri verilen ve danışmanlığını yaptığım öğrenci tarafından, Yüksek Lisans tez savunma sınavı sonrasında jüri üyelerinin değerlendirmelerine ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu ve Tez Etik Kurallarına göre yapılması istenilen düzeltmelerin yapıldığını beyan ederim.                                                                              

 

                                                                                                             ....... /….... / 20…...       

                                                               

                                                                                                                (imza)

                                                                                                  Danışman Unvanı-Adı - Soyadı