Döküman No
FBE.FR.0020
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin;

Adı ve Soyadı                                     :           

Öğrenci Numarası                               :                                                                                    

Anabilim Dalı                                      :                                                                                   

Programı                                             : Yüksek Lisans / Doktora                                                      

Danışman Değiştirme Gerekçesi           :           

İmzası                                                 :                                   

 

 

……………………………………………  ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

 

Yukarıda kimliği ve programı açıklanan öğrencinin danışman değişikliği talebi tarafımızca uygun bulunmuştur.

 

                                                                                                          …… / …… / 20……

 

                                                                                           Anabilim Dalı Başkanı

                                                                                                                     Adı Soyadı İmzası                                                        

 

 

 

                Önceki Danışmanın                                                                    Yeni Danışmanın

          Unvanı Adı-Soyadı-İmzası                                                           Unvanı Adı-Soyadı-İmzası

 

 

 

* Önceki danışmanın Üniversiteden ayrılmış olması durumunda, Anabilim Dalı Başkanı yetkilidir.

Not: Danışman değişiklik önerisine ilişkin bu form, Anabilim Dalı Başkanlığının üst yazısı ile Enstitü Müdürlüğüne gönderilir.