Döküman No
FBE.FR.0022
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…………………………………  ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

 

         Anabilim Dalınız ………………………… numaralı ………………………………… programı öğrencisiyim. Aşağıda belirttiğim öğretim üyelerinden birinin danışmanım olarak atanmasını istiyorum.

Gereğini arz ederim.

…… / …… / 20…...

 

 

                                                                                                          Öğrencinin Adı-Soyadı-İmzası

 

 

 

 Öğretim Üyesinin,

             Unvan-Adı-Soyadı                                Bilim Dalı                                       İmzası                 

 

 1) ……………………………………          ………………………                  ………………….

 2) ……………………………………         ………………………                  ………………….

 3) ……………………………………         ……………………….                 ………………….

 

 

 

 

 

 

Not: Anabilim Dalı Başkanlığının Danışman önerileri, Bölüm Akademik Kurulunda görüşülerek belirlenir ve bu formun bir örneği Kurul Kararı ekinde Enstitüye gönderilir.