Döküman No
FBE.FR.0026
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…………………………………  ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

…/…/…-…/…/… tarihleri arasında resmi görevli/izinli/raporlu olduğum için Anabilim Dalımız lisansüstü eğitim ve öğretim programında yer alan ve aşağıda kodu ve adı verilen dersi/dersleri zamanında yapamayacağım. Adı geçen dersi/dersleri eğitim ve öğretim programında aşağıdaki tabloda verilen boş saatlerde telafi edeceğim.

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.   … / …/ …

 

 

                                                                                                           (imza)

                                                                                      Öğretim Üyesi Unvanı-Adı Soyadı     

 

 

Dersin Kodu ve Adı

Mevcut Ders Programı

Telafi Programı

Tarih

Saat

Tarih

Saat

Yer

             

       

          

     

     

        

         

         

     

       

       

       

          

           

    

          

     

        

         

           

        

    

        

          

Ek: Telafi gerekçesi vb. yazılar