Döküman No
FBE.FR.0026
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
03.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI

(Sınav Jürisi ve Tarihi Belirlenmesi)

           …………………………………. Anabilim Dalı Başkanlığı Doktora Yeterlik Komitemiz, …………….. tarihinde ……………………………….. Anabilim Dalı toplantı salonunda toplanmıştır.

1- Anabilim Dalımız Doktora Programı ……………… numaralı öğrencisi ……………….  Doktora Yeterlilik Sınavı tarih ve jürilerinin aşağıda verildiği şekilde olmasına,

2-  Doktora Yeterlilik sınavının içerik olarak % …..  öğrencinin bulunduğu alandan, % …… ……………………… Anabilim Dalı temel konularından seçilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

    Yeterlilik Sınav Jürileri ve Sınav Tarihleri

 

Sınav Yeri  Tarihi Saati
     

 

Öğretim Üyesinin

Unvanı/Adı Soyadı 

Üniversitesi Asıl/ Yedek
     
     
     
     
     
     
     

                                                                               Komite Başkanı

           

   Komite Üyesi                                                                                                               Komite Üyesi

 

 

   Komite Üyesi                                                                                                               Komite Üyesi