Döküman No
FBE.FR.0028
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…………………………………  ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

Anabilim Dalınız ………………………… numaralı ………………………………… programı öğrencisiyim. Aşağıda belirttiğim öğretim üyesinin ikinci danışmanım olarak atanmasını istiyorum.

Gereğini arz ederim.

     …… / …… / …...

 

                                                                                                          Öğrencinin Adı-Soyadı-İmzası

Bu kısım ikinci danışmanlık görevini üstelenecek öğretim üyesi tarafından doldurulacaktır

Danışman Bilgileri

Unvanı- Adı-Soyadı

              

Görev Yaptığı Üniversite

           

Anabilim Dalı

           

Bilim Dalı

             

       

        Yukarıda kimliği belirtilen öğrencinin 2.danışmanı olarak görev üstlenmek istiyorum.

       

         Gereğini arz ederim.

 

 

                        …/…/….

 Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı-İmzası

 

 

 

 

              ..…/..…./…….                                                                                    ..…./..…../…….

  Mevcut Danışmanın Adı-Soyadı -İmzası                         Anabilim Dalı Başkanı Adı-Soyadı-İmzası

                Uygundur                                                                                       Uygundur

                                              

          Not: Bu form Anabilim Dalı Başkanlığı üst yazısıyla birlikte Enstitüye gönderilir.