Döküman No
FBE.FR.0029
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
03.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Yeterlik Sınavını başarmış olan Anabilim Dalımız …………………………….… numaralı Doktora Programı öğrencisi …………………………………………………………………..……... Tez Önerisi Savunma Sınavını yapmak ve tez çalışmasını izlemek üzere aşağıdaki öğretim üyelerinin “Tez İzleme Komitesi üyesi” olarak önerilmesi uygun bulunmuştur.

 

 

                                                                                                              ...... / ...... / 20…..

Anabilim Dalı Başkanı

(İmza)

 

 

 

Öğretim Üyesinin Unvanı, Adı Soyadı

Anabilim Dalı