Döküman No
FBE.FR.0032
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
14.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

…………. ANABİLİM DALI BAŞKALIĞINA

 

 

.............. Anabilim Dalı ….…………..………… numaralı doktora programı öğrencisiyim. "....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................” başlıklı doktora tezimi tamamlamak istiyorum. Gerekli belgeler ve tez taslağı ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.                           

  …… /…… / 20…

(imza)
Öğrencinin Adı - Soyadı

Ekler:    
1. 7 adet tez (spiral ciltli)                            
2. Transkript (Enstitü Onaylı)                    
3. Danışman Onay Formu
4. 7 Adet boş Cd
5. 1 Adet Cd (tezin tamamı pdf haliyle cd’de yer almalı)
6. Tezini tamamlamak için şart olan hakemli dergide yayınlanmış makale örneği (Tez teslim tarihinden önce tez çalışmasından üretilmiş en az kendisi ve tez danışmanının yazar olarak yer aldığı SCI-Expanded kapsamında bir makaleyi yayımlamış veya yayına kabul ettirmiş veya en az bir patent almış olmak)        
        

 

…… / …… / 20… 
Tezini teslim etmesi uygundur.

 

Unvanı-Adı SOYADI-İmza
Tez İzleme Komitesi Başkanı 

    

Unvanı-Adı SOYADI-İmza                                                      Unvanı-Adı SOYADI-İmza
Tez İzleme Komitesi Üyesi                                                     Tez İzleme Komitesi Üyesi