Döküman No
FBE.FR.0034
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin:

Adı Soyadı                             :              

Öğrenci Numarası                  :             

Anabilim Dalı                        :           

 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

         Danışmanlığını yürüttüğüm yukarıda bilgileri verilen tezli yüksek lisans programı öğrencimin teslim edeceği tezin savunulabilir olduğunu beyan ederim.

 

         Gereğini arz ederim.                                                             

 

 

…… /…… / 20…

 

 

(imza)

Danışman Unvanı-Adı - Soyadı