Döküman No
FBE.FR.0034
Yayın Tarihi
26.08.2019
Revizyon Tarihi
14.04.2020
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.


Öğrencinin 
Adı-Soyadı               :        
Öğrenci Numarası    :           
Anabilim Dalı            :          
Danışmanı                :            
Tezin Adı                   :         

JÜRİ ÜYESİ ÖNERİLERİ

Öğretim Üyesinin:
                          Adı Soyadı            Anabilim Dalı            Üniversitesi

1. (Asıl)
2. (Asıl)
3. (Asıl)
4. (Asıl)
5. (Asıl)
6. (Yedek)
7. (Yedek)

                                        Anabilim Dalı Başkanı 
                                        Adı-soyadı-imzası

 

 

 

 

 


* Üyelerden üç tanesi Tez İzleme Komitesi üyeleridir. Kalan iki üye başka bir Yüksek Öğretim Kurumundan olmalıdır.
** Yedek üyeler başka bir Yükseköğretim Kurumundan olmalıdır.

Not: Bu form Anabilim Dalı Başkanlığınca doldurularak üst yazısıyla Enstitüye ulaştırılmalıdır.